FOTO: Nova ekonomija

NBS i borba protiv pranja novca: Pale opomene i novčane kazne

FOTO: Nova ekonomija

Narodna banka Srbije je u postupcima kontrole u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u 2018. godini uputila sedam pismenih opomena bankama i dve novčane kazne društvima za osiguranje, navodi se u godišnjem izveštaju o radu NBS. Nije objavljeno o kojim bankama i osiguranjima je reč.

 U toku 2018. godine izvršena je 21 neposredna kontrola subjekata koje Narodna banka Srbije nadzire u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, i to: 11 kontrola banaka, dve kontrole davalaca finansijskog lizinga, šest kontrola u oblasti osiguranja, jedna kontrola društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom i jedna kontrola u oblasti pružanja platnih usluga. 

Takođe, obustavljeno je šest kontrolnih postupaka kod banaka, jedan postupak neposrednog nadzora kod davaoca finansijskog lizinga i jedan postupak neposrednog nadzora kod platnih institucija i institucija elektronskog novca.

U oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma Narodna banka Srbije ima dvostruku ulogu – kao regulator i kao supervizor. 

Uloga Narodne banke Srbije kao supervizora se, osim u procesu izdavanja dozvola za rad, ogleda i u postupku nadzora, odnosno praćenja da li se propisi kontinuirano ispunjavaju. 

PROČITAJTE JOŠ: NBS OBJAVILA LISTU SISTEMSKIH ZNAČAJNIH BANAKA

Supervizija se odnosi i na procenu adekvatnosti sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi se sprečilo da se obavljanje tih aktivnosti odvija u finansijskim institucijama. 

Ako se identifikuju slabosti u načinu sprovođenja mera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Narodna banka Srbije preduzima korektivne mere odnosno sankcije u skladu s propisima. 


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara