NBS omogućila odlaganje naplate kredita zbog korona virusa

Foto: Pixabay

Narodna banka Srbije (NBS) proglasila je danas zastoj u otplati kredita (moratorijum) ussed zdravstvene krize izazvane korona virusom, a pravo na privremeno odlaganje plaćanja rata imaće fizička lica, poljoprivrednici, preduzetnici i privredni subjekti koji to zatraže, navodi se u saopštenju

Zastoj u otplati obaveza ne može biti kraći od 90 dana, odnosno od trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije, tokom kojih dužnici neće biti u obavezi da otplaćuje svoje obaveze po osnovu kredita ili lizinga. 

"Tokom trajanja vanrednog stanja banka, kao ni davalac lizinga neće obračunavati zateznu kamatu na dospela a neizmirena potraživanja i neće pokretati postupak izvršenja odnosno prinudne naplate, niti će preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od klijenata. Pored toga, banka kao ni davalac lizinga od dužnika neće moći da potražuju naknadu bilo kojih troškova u vezi sa primenom usvojenih propisa", dodaje se u saopštenju. 

U cilju transparentnosti i nedvosmislenog informisanja svojih klijenata, u skladu sa navedenim propisima banke i davaoci finansijskog lizinga dužni su da obaveštenje o ponudi zastoja u otplati obaveza objave na svojim internet prezentacijama, čime će se smatrati da je obaveštenje dostavljeno svim klijentima.

Ukoliko klijent u roku od deset dana od objavljivanja ovog obaveštenja ne odbije navedenu ponudu, smatraće se da prihvata moratorijum bez bilo kakvih obaveza dolaska u banku.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara