FOTO: Nova ekonomija

NBS podstiče banke na dinarsko kreditiranje

FOTO: Nova ekonomija

Narodna banka Srbije donela je nove propise okojima podstiče banke na dinarsko kreditiranje privrede, a naročito preduzetnika, poljprivrednika, malih i srednjih preduzeća.

Kako je saopštila NBS, Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio je Odluku o izmeni i dopunama Odluke o adekvatnosti kapitala banke i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima banke.

Za razliku od dosadašnjeg rešenja koji na isti način tretira sve plasmane banke  bez obzira na valutu, od sada će banke izdvajati manje kapitala za pokriće rizika po osnovu plasmana u dinarima nego po osnovu nedinarskih i devizno indeksiranih plasmana ovim kategorijama dužnika. 

NBS takođe želi da destimuliše odobravanje novih, nenamenskih i neinvesticionih, devizno indeksiranih kredita i kredita u stranoj valuti privrednim subjektima, preduzetnicima i poljoprivrednicima. 

Naime, uvedeni su maksimalni procenti učešća ovih kredita, čije će prekoračenje predstavljati osnov za odgovarajuće umanjenje kapitala banke (u periodu od 1. jula do 31. decembra 2020. godine ovaj procenat iznosi 78%, zatim se procenat snižava za 7 procentnih poena svake naredne godine, tako da od 1. januara 2024. godine prihvatljiv procenat učešća iznosi 50%). 

NBS naglašava da ovo nije zabrana budući da i nadalje ne postoje prepreke da banka odobri nenamenski i neinvesticioni kredit sa ugovorenom valutnom klauzulom ili kredit u stranoj valuti bilo kom klijentu, ako nakon toga održava odgovarajući nivo kapitala, tj. ako u svakom trenutku ima dovoljno sopstvenih sredstava za ispunjenje svih regulatornih zahteva.

Mere su pažljivo odmerene na način da se nedvosmisleno podstakne povećavanje učešća dinarskih kredita u ukupnim kreditima i reaguje na znatno učešće devizno indeksiranih kredita i kredita u stranoj valuti u ukupnim kreditima, navodi se u saopštenju. 

Propisivanjem četvorogodišnjeg prelaznog perioda i odložene primene od 1. jula 2020. godine (što je ujedno krajnji rok za usklađivanje unutrašnjih akata), bankama je ostavljeno dovoljno vremena da svoje poslovanje prilagode novim propisima, dok će podsticaj za dinarsko kreditiranje i ostale plasmane mikropreduzećima, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i poljoprivrednicima banke moći da koriste već od 1. januara 2020. godine.

 

PROČITAJTE JOŠ: PLANOVI NBS ZA 2020. GODINU: Inflacija 3%±1,5 i rukovođeni plivajući kurs


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara

Prijavite se za njuzleter Nove ekonomije.

Ova stranica je zaštićena sa reCAPTCHA i primenjuju se Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja usluge

Nema pravih poslovnih i životnih odluka bez dobrih informacija.
Vaša email adresa će biti korišćena isključivo za potrebe slanja newslettera, a u skladu sa Politikom privatnosti.