FOTO: N1

NBS: Sprečiti nastanak problematičnih kredita

FOTO: N1
Od danas na snagu stupaju novi propisi NBS čiji je cilj da se spreče problematični krediti i preduprede moguće posledice po finansijsku stabilnost i građane.

Na sednici održanoj krajem decembra 2018. godine, Izvršni odbor NBS usvojio je tri odluke - Odluka o upravljanju rizikom koncentracije po osnovu izloženosti banke određenim vrstama proizvoda, o izmenama i dopuni Odluke o adekvatnosti kapitala banke i Odluku o izmenama i dopunama Odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke.

"Usvojeni set podzakonskih akata odgovor je na potrebu za proaktivnom reakcijom Narodne banke Srbije na sve učestaliju pojavu nenamenskog neobezbeđenog kreditiranja stanovništva po neopravdano dugim rokovima - proširenjem raspoloživog spektra supervizorskih instrumenata i prilagođavanjem prudencijalnih zahteva za banke na način da se navedena pojava svede u prihvatljive okvire", objašnjavaju u NBS. 

NBS se, kažu, nije opredelila za rešenja koja bi predstavljala administrativnu meru zabrane određenih aktivnosti, ali je prilikom sačinjavanja propisa naročito nastojala da uvaži okolnosti koje se tiču materijalnog položaja i kreditne sposobnosti građana koji se zadužuju kod banaka, rizičnosti kredita koje građani uzimaju sa stanovišta njihove namene, postojanja sredstva obezbeđenja, mogućnosti otplate sa aspekta ukupne kreditne zaduženosti konkretnog lica i opravdanosti dužine roka otplate u zavisnosti od namene kreditiranja ili nepostojanja konkretne namene. 

"Novi propisi imaju za cilj da doprinesu sprečavanju nastanka problematičnih kredita u bankarskom sektoru i preduprede moguće posledice po finansijsku stabilnost i građane, ako bi se materijalizovali rizici koji su svojstveni nekontrolisanom odobravanju nenamenskih kredita stanovništvu na rokove koji nisu u skladu s rizičnošću ove vrste proizvoda i kreditnom sposobnošću svakog pojedinačnog dužnika", navode u NBS.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara