Nebojša Stefanović FOTO: Vikipedia

Nebojša Stefanović najavio izmene zakona i uvođenje instituta "tri udarca"

Nebojša Stefanović FOTO: Vikipedia
Potpredsednik vlade i ministar policije Nebojše Stefanovića kaže da će uputiti predlog koji će se odnositi na izmenu više zakona i da će kao najveću novinu svakako sadržati uvođenje instituta 'tri udarca', koji se prevashodno odnosi na povratnike, a koji sukcesivno implementiraju neke evropske države u svoja krivična zakonodavstva.

Suština predloga je, kako je naveo, da svako ko ponovi neko krivično delo sa elementima nasilja bude oštrije kažnjavan, a ukoliko to učini tri puta, onda kazna mora biti drakonska, saopštio je MUP Srbije. 

"Uskoro ću uputiti inicijativu za izmenu krivično-pravnog okvira u Srbiji kako bi se pooštrile kazne za krivična dela nasilja. Osnovni cilj je da se svi nasilnici, bez obzira o kom vidu nasilja je reč, još oštrije kažnjavaju, kako bi uticali na kolektivnu svest građana Srbije i na njihov osećaj bezbednosti." 

Stefanović smatra da svaki oblika nasilja mora imati još drastičnije zakonske sankcije. 

"Rukovođen prevashodno interesima građana ove zemlje i njihovom bezbednošću, koja je u svakom trenutku primarna, shvatam da nasilje predstavlja rastuću društvenu opasnost. Nakon detaljne analize pravnog okvira, mislim da je ovo najefikasniji način da se nasilje suzbije, kako sa aspekta rada policije, tako i pravosudnih organa", naveo je Stefanović.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara