Nema jednostranog prekida rada sa menjačima

Foto: Pixabay

Banka ne može jednostrano da raskine ugovor zaključen sa ovlašćenim menjačnicama samo zbog izmenjenog poslovanja tokom vanrednog stanja, odnosno zbog smanjenja obima posla ili privremenog prestanka rada. 

U saopštenju NBS-a navodi se da banka mora da obezbedi minimum procesa rada kako bi omogućila ovlašćenom menjaču da ispuni obaveze, pre svega prodaju stranog novca banci, uplatu gotovine u dinarima na tekući račun kod banke. 

Centralna banka propisuje i da su banke dužne da organizuju rad najmanje jedne ekspoziture na teritoriji opštine ili grada. Banke moraju i da tokom vanrednog stanja rade svakog radnog dana, najmanje dva sata i to u vreme kada ne postoji zabrana kretanja na javnim mestima, pri čemu ta dva sata ne mogu da obuhvate poslednji sat pred početak policijskog časa. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara