Neodstatak investicija ključni problem nedovoljnog privrednog rasta

Javni dug je i dalje veliki izazov javnih finansija. 

Rast javnog duga je možda zaustavljen, ali potrebno je još mnogo posla da se on dovede na održivu putanju. 

Jedan od velikih problema je i valutna struktura javnog duga. 

Valutnu strukturu javnog duga u Srbiji karakteriše visok stepen dolarizacije. 

Skoro 80% javnog duga Srbije u 2017. godini čini dug u stranim valutama. 

Od toga, trećina je dug u dolarima (33,9%) što je daleko više nego u drugim zemljama u regionu (npr. u poređenju sa Hrvatskom, Srbija ima skoro sedam puta veći udeo dolarskog duga u ukupnom dugu). 

Visok udeo dolarskog duga prouzrokuje veliki valutni rizik u Srbiji i utiče na kretanje nivoa javnog duga. 

Primera radi, u periodu od maja do decembra 2016. godine došlo je do jačanja dolara od oko 11% u odnosu na evro, što je povećalo nivo javnog duga za 1,06 milijardi evra. 

Sa druge strane, tokom 2017. godine došlo je do slabljenja dolara, po kom osnovu se javni dug smanjio za oko 1,2 milijardi evra. 

Ovako velika volatilnost ukazuje na visok valutni rizik u Srbiji i potrebu da se adekvatnim merama fiskalne, uz podršku monetarne politike, on smanji. 

Da bi se to postiglo, potreban je čitav set mera koje bi ojačale domaće tržište, nije moguće bez podrške MMF i drugih međunarodnih finansijskih institucija. 

Aranžman sa MMF predstavlja pozitivan signal za potencijalne investitore u Srbiju. 

Nedostatak investicija jedan je od ključnih problema za nedovoljan rast u Srbiji. 

Da bi Srbija imala rast od 5% godišnje u srednjem roku, procenjuje se da bi ukupne investicije treba da budu između 22-25% BDP. 

Trenuno su one na novou 14-16%, a prethodnim godinama su bile još i manje. Sa takvim nivoom investicija, maksimalni potencijal rasta je 2-3% i to u kratkom roku. To je potvrdila i studija MMF (Regional Economic Outlook 2017) koja kaže da su zemlje regiona iscrpele maksimalni potencijal rasta.

Srbija je u prehodnim godinama učinila značajne napore za unapređenje poslovnog ambijenta, ali to je sve samo vrh ledenog brega. 

Iako smo poboljšali svoj položaj na listama konkurentnosti WEF i WB, i dalje je Srbija daleko ispod svog potencijala. 

U takvom okruženju, aranžman sa MMF je jasan signal investitorima da zemlja poboljšava svoje performanse. 

To je pokazatelj i međunarodnim finansijskim institucijama da slobodno mogu da investiraju u Srbiju (WB, EIB i dr. kao relevantno mišljenje za odluku o davanju kredita nekoj zemlji uzimaju mišljenje MMF), ali i privatnim investitorima koji su zainteresovani za ulaganje u HoV. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara