Neto dobitak Erste Banke u Srbiji veći za 25 odsto

Foto: Pixabay

Erste Bank a.d. Novi Sad je tokom prvog kvartala tekuće godine svoj međugodišnji dobitak nakon oporezivanja uvećala za 25,4 odsto, na 791,5 miliona dinara.

Tokom prva tri meseca 2020. godine je sa 985,7 miliona dinara ostvarila operativni rezultat za 75,6 odsto bolji nego lani, a ukupna aktiva je skočila za 11 odsto na preko 257 milijardi dinara.

Krediti stanovništvu i mikro klijentima uvećani za 3,3 odsto u odnosu na kraj 2019. godine i iznose oko 86,5 milijardi dinara, depoziti stanovništva i mikro klijenata veći su za 2,3 odsto i iznose 80,8 milijardi dinara.

Krediti pravnim licima uvećani za 8,2 odsto u odnosu na kraj 2019. godine i iznose 85,7 milijardi dinara, depoziti pravnih lica su uvećani za 24 odsto, na 58,5 milijardi dinara, a NPL racio je na kraju prvog kvartala 2020. godine iznosio 1,3 odsto.

"Očekujemo da efekti aktuelne krize budu najvidljiviji u narednom periodu, kada ćemo preciznije znati i koliko su pogođene pojedine industrije. Ohrabrujuće je svakako to što pojedini sektori i makroekonomski pokazatelji nisu u velikoj meri pogođeni. Najbolji primer za to su infrastrukturni projekti, gde prema zvaničnim najavama vidimo kontinuiranu aktivnost, a s druge strane indikatori kao što je broj nezaposlenih nisu zabeležili veliki rast. Jedan od razloga za ovakav razvoj situacije su i pomenute stimulativne mere. U predstojećem periodu, bićemo usmereni na pružanje podrške klijentima za očuvanje likvidnosti, kao i na to da mogu na bezbedan i neometan način da obavljaju najveći deo svojih bankarskih poslova, koristeći digitalne kanale", zaključio je Slavko Carić, predsednik Izvršnog odbora Erste banke u Srbiji.

Neto rezultat Erste Grupa je tokom prvog kvartala tekuće godine iznosio 258,3 miliona evra, što je pad od 44,6 odsto na međugodišnjem i 29,3 odsto na kvartalnom nivou, saopštila je ta finansijska institucija.

Za iste periode, ukupna aktiva je uvećana za 7,9 i približno 7 odsto, na 262,9 milijardi evra, a ukupni kapital bez instrumenata dodatnog osnovnog kapitala (AT1) porastao je na 19,1 milijardu evra.

Agencije Fitch, Moody i Standard & Poor su održali kreditne rejtine banke na nepromenjenom u odnosu na prošlu godinu.

Erste Grupa podseća da je izdvojila 1,5 evra po akciji za potencijalnu isplatu dividende za 2019. godinu, kao i da je krajem marta 2020. odložila Godišnju skupštinu akcionara i konačnu odluku o dividendi za četvrti kvartal, kako bi bila u poziciji da donese odluku na bazi pribavljenih činjenica u vezi sa ekonomskim posledicama pandemije virusa korona.

"Nikada nije dobar trenutak za ovakvu globalnu krizu. Međutim, zemlje Centralne i Istočne Evrope su uspešno odradile svoje makroekonomske zadatke prethodnih godina. Zahvaljujući tome, naš region CIE je u mnogo boljoj poziciji da se suoči sa ekonomskim posledicama krize prouzrokovane virusom korona nego što je bio tokom finansijske krize pre desetak godina", rekao je Bernhard Špalt, generalni direktor Erste Group Bank AG..

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara