Nevladine organizacije traže da se produži javni uvid novog Prostornog plana

Foto: Nova ekonomija

Nekoliko nevladinih organizcija, među kojima je i Beogradska otvorena škola, ocenjuje u zajedničkom saopštenju da je država dala kratak rok za javni uvid novog Prostornog plana Republike Srbije koji bi nakon usvajanja trebalo da važi do 2035. godine. Zbog značaja tog dokumenta traže da njegov javni uvid bude produžen.

"Smatramo da je za ovako važan dokument neprimereno da Ministarstvo primeni zakonski minimum od 30 dana za javnu raspravu," stoji u zajedničkom saopštenju nekoliko organizacija covilnog društva. 

Podseća se da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 5. aprila objavilo početak javne rasprave o Prostornom planu Republike Srbije i Izveštaju o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu. 

Javni uvid za novi Prostorni plan Republike Srbije, koji će definisati njen prostorni razvoj do 2035. godine traje do 5. maja. 

Beogradska otvorena škola objavila je i uputstvo kako građani mogu da učestvuju u javnom uvidu Prostornog plana, koje je dostupno na sledećem LINKU, gde je istovremeno moguće i preuzimanje već dospelih komentara.

U saopštenju se podseća i da Prostorni plan Republike Srbije, kao krovni dokument prostornog planiranja, utvrđuje strateška opredeljenja u svim oblastima od značaja za razvoj naše zemlje, od rudarstva do turizma. 

UDRUŽENJA TRAŽE UKIDANJE PRSTRONOG PLANA ZA PROJEKAT "JADAR"

Napominje se i da se Prostorni plan  izrađuje u trenutku kada još uvek ne postoji nacionalni Plan razvoja, koji treba da definiše prioritete razvoja Republike Srbije i sa kojim Prostorni plan treba da bude usklađen. 

Prema njihovim rečima, upravo ta činjenica postavlja pitanje svrsishodnosti izrade Prostornog plana i napominju da je u nedostatku jasno postavljenih prioriteta razvoja, neprihvatljivo njegovo zasnivanje na podacima i dokumentima koji su istekli ili jednostavno ne postoje. 

"Na primer, u Prostornom planu se navodi da on sadrži i prioritete Nacionalnog investicionog programa do 2025. godine iako, prezvanično dostupnim informacijama, Vlada Republike Srbije nikada nije usvojila ovakav dokument," dodaje se u saopštenju.

U nedostatku šireg društvenog dijaloga o Prostornom planu, kako se dodaje, organizacije civilnog društva i stručnjaci su započeli analizu i konsultacije o ovom dokumentu, pa će u četvrtak 29. aprila od 12 časova biti organizovan onlajn događaj, tokom kog će svi zainteresovani građani moći da čuju ključne nalaze analize Prostornog plana i da podele svoje mišljenje i komentare o njemu.

"Pozivamo i širu javnost, stručnjake, druge organizacije i građane da se upoznaju sa sadržajem Prostornog plana, pošalju svoje komentare na predstavljena dokumenta do 5. maja 2021. godine," navodi se u saopštenju.

ŠEST OPŠTINA SPUSTILO RAMPU ZA NOVE MINI HIDROELEKTRANE

KAKO UČESTVOVATI U JAVNOM UVIDU?

Komentari na predlog Prostornog plana, kako se objašnjava, mogu da se dostave jedinicama lokalne samouprave ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, na adresi Nemanjina 22-26,11000 Beograd, kao i putem elektronske pošte na adresu pprs@mgsi.gov.rs. 

Javnost će kako se dodaje moći da preuzme i u svoje ime pošalje komentare koje su organizacije civilnog društva i stručnjaci pripremili tokom analize Prostornog plana.

Saopštenje su potpisali Beogradska otvorena škola, Centar za kulturnu dekontaminaciju, Ministarstvo prostora, Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu (RERI), Centar za istraživanje biodiverziteta, Organizacija za političku ekologiju Polekol, Inicijativa Pravo na vodu, Svetska organizacija za prirodu WWF Adria, Mladi istraživači Srbije, Centar za ekologiju i održivi razvoj (CEKOR), Društvo arhitekata Novog Sada, Inženjeri zaštite životne sredine, Nova planska praksa.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara