FOTO: Nova ekonomija , Dušan Đorđević

Nikola Martinović treći put kandidat za člana Saveta guvernera NBS

FOTO: Nova ekonomija , Dušan Đorđević

Skupštinski odbor za finansije predložio je Narodnoj skupštini da Nikolu Martinovića po treći put izabere za člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije. Martinovića je predložila Srpska napredna stranka, dok je poslanička grupa SPS predložila Rajka Perića.

Savet guvernera NBS čini pet članova koje bira Narodna skupština na predlog odbora nadležnog za poslove finansija. Člaonvi Saveta se biraju na pet godina, sa mogućnošću ponovnog izbora. 

Ukoliko dobije podršku skupštinske većine, Martinoviću će ovo biti treći mandat: prvi put je biran 2012. i taj mandat je trajao do 2014, iste godine je biran ponovo i ovaj mandat mu ističe početkom decembra ove godine. 

Martinović je rođen 1947. u Feketiću, opština Mali Iđoš. U biografiji dostavljenoj Skupštini Srbije ne piše gde je završio srednju školu, niti gde je diplomirao, ali se navodi da je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici na temu „Transformacija poreskog sistema u Srbiji sa uvođenjem PDV-a".  

nikolamartinovic

Od 1974. godine je radio u Dinamotransu u Subotici, gde je bio rukovodilac Finansijske službe, a zatim i finansijski direktor. Od 1987. do 1990. godine bio je na čelu kompanije „Solid" u Subotici, a nerede dve godine na funkciji pomoćnika VD pokrajinskog sekretara u Pokrajinskom sekretarijatu unutrašnjih poslova u MUP Srbije. 

Od 1992. do 2000. bio je pomoćnik generalnog direktora Naftne industrije Srbije (NIS) za finansije, a zatim direktor Naftagas prometa od 1996. do 2000. godine. Od 2005. do 2014. bio je specijalni savetnik generalnog direktora NIS-a, a bio je i član UO NIS.

PROČITAJTE JOŠ: NBS SLAVI 135. ROĐENDAN, A KOLIKO JE ZAISTA NEZAVISNA OD STRANAKA

Savet guvernera:

 • donosi Statut Narodne banke Srbije,  na predlog Izvršnog odbora;
 • utvrđuje režim kursa dinara, na predlog Izvršnog odbora, uz saglasnost Vlade;
 • donosi strategiju upravljanja deviznim rezervama na predlog Izvršnog odbora;
 • odlučuje o članstvu u međunarodnoj finansijskoj organizaciji i instituciji; 
 • donosi finansijski plan Narodne banke Srbije; 
 • usvaja godišnje finansijske izveštaje Narodne banke Srbije; 
 • bira rukovodioca u Narodnoj banci Srbije za poslove interne revizije; 
 • bira spoljnog revizora;
 • razmatra izveštaj spoljnog revizora i prati primenu njegovih preporuka u Narodnoj banci Srbije; 
 • vrši nadzor nad sistemom finansijskog izveštavanja,  upravljanja rizicima i unutrašnjih kontrola u Narodnoj banci Srbije; 
 • ocenjuje da li su računovodstvene politike i procedure koje su usvojene u Narodnoj banci Srbije odgovarajuće; 
 • usvaja godišnji plan o obavljanju interne revizije u Narodnoj banci Srbije i periodično razmatra izveštaje o obavljenoj internoj reviziji; 
 • vrši nadzor nad obavljanjem interne revizije i obavljanjem usklađenosti poslovanja u Narodnoj banci Srbije; 
 • donosi strategiju razvoja Narodne banke Srbije, koju predlaže Izvršni odbor, i prati njeno sprovođenje.

 


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara