Foto: Pixabay

Nova postrojenja za upravljanje otpadom u Vinči

Foto: Pixabay
Otpad koji se gomilao preko 40 godina na beogradskoj deponiji u Vinči biće očišćen a na istom mestu biće izgrađeni novi objekti za upravljanje čvrstim otpadom zahvaljujući zajedničkom ulaganju međunarodnih kreditora, navodi se u saopštenju EBRD.  

EBRD za svoj račun daje 72,25 miliona evra kredita, dok za račun učesnika uređuje sindicirani kredit od 35 miliona evra. Pored toga, EBRD će mobilizovati 21 milion evra koncesijskog kredita koji finansira TaivanICDF. 

Kredit EBRD-a deo je šireg finansijskog paketa, u koji su uključeni i Međunarodna finansijska korporacija (IFC) i Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB) sa zajmovima do 72,25 miliona evra, odnosno po 35 miliona evra. 

Ukupnu investiciju mobiliziraće Beo Čista Energija doo, preduzeće za posebne namene, koje su osnovale globalno komunalno preduzeće SUEZ, japanski konglomerat Itochu i Marguerite Fund, panevropski vlasnički fond koji investira u obnovljive izvore energije, energetiku i transport. Tri kompanije su 2017. godine sklopile 25-godišnje javno-privatno partnerstvo (JPP) sa Gradom Beogradom za prvu veliku investiciju u JPP za zaštitu životne sredine u regionu Zapadnog Balkana. 
Investicija obuhvata izgradnju postrojenja za proizvodnju energije iz otpada, postrojenja za građevinski otpad (CDV), sanaciju, zatvaranje i rehabilitaciju postojeće deponije i izgradnju nove deponije u skladu sa pravilima Evropske Unije. 

Nova postrojenja zameniće postojeću deponiju u Vinči, u predgrađu Beograda, koja je nesanitarna i dostiže svoj maksimalni kapacitet. Zatvaranje starog lokaliteta - koji predstavlja veliki rizik po životnu sredinu i zdravlje, uključujući zagađenje obližnje reke Dunav - i unapređenje upravljanja čvrstim otpadom je glavni prioritet vlade Srbije i Grada Beograda.  

Nova deponija služiće sve većem broju stanovnika srpske prestonice i stvoriće uslove za uvođenje savremene tehnologije upravljanja i tretmana otpadom u Beogradu. Omogući će gradu da ispuni ciljeve zacrtane Okvirnom direktivom o otpadu Evropske Unije. 

Projekat će promovisati održivost prirodnog okruženja, podržaće sprečavanje zagađenja i smanjiće degradaciju ekosistema. 

Postrojenje za proizvodnju energije će proizvoditi energiju iz otpada, čime će doprineti smanjenju zavisnosti Beograda od uglja i gasa i povećavanju učešća obnovljive energije. Postrojenje će imati kapacitet da obrađuje oko 510.000 tona kućnog otpada, i oko 200.000 tona godišnje građevinskog i otpada. 

EBRD je vodeći institucionalni investitor u Srbiji. EBRD je do danas uložilo više od 5 milijardi evra u 250 projekata u zemlji. EBRD podržava razvoj privatnog sektora i tranziciju na zelenu ekonomiju.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara