Foto: Nova ekonomija

Novi zakon o državnoj pomoći u skladu sa primedbama EU

Foto: Nova ekonomija
Novi zakon o državnoj pomoći koji će se uskoro naći pred poslanicima Skupštine Srbije u skladu je sa primedbama  i zahtevima EU, ocenjeno je danas na prvoj regionalnoj konferenciji „Državna pomoć i ekonomije Zapadnog Balkana" u beogradskom hotelu Metropol.
 
Vladimir Antonijević, predsednik srpske Komisije za kontrolu državne pomoći rekao je da  prilikom izrade zakona operativna nezavisnost Komisije nije bila ključna.
 
Uspeli smo da uvedemo u zakon obavezno mišljenje Komisije na sve propise koji mogu predstavljati osnov za davanje državne pomoći, što do sada nije bio slučaj, kazao je on i dodao da će registar državne pomoći omogućiti da se vidi koliko je korisnik 
primio pomoći i kakvi su efekti pomoći.
 
Kako je kazao, novi zakon će biti dobar osnov koji će novom sazivu Komisije omogućiti da uradi odgovarajući monitoring državne pomoći. 
 
„Zato je potrebno povećati svest davaocu države pomoći, jer se dešavalo da dva davaoca daju istu državu pomoć ne znajući za drugog. Imate večnu negaciju davaoca da on ne daje državnu pomoć zbog čega smo popisali u novom zakonu sve instrumente davanja državne pomoći", objasnio je on.
 
Gojko Stanivuković, državni sekretar u Ministarstvu finansija Srbije rekao je da je Srbija postala lider u privlačenju investicija zahvaljujući transparentnoj dodeli državne pomoći u skladu sa pravilima EU.
 
Prema njegovim rečima, prilikom izrade novog zakona ministarstvo je poseban akcenat stavilo na primedbe EK iz izveštaja o napretku.
 
„Jedna od primedbi je da nema samostalnosti u radu Komisije, da se Komisija sastoji od davalaca državne pomoći i da je u sastavu Ministarstva. Komisija će sada ima sopstveni budžet i mogućnost da jača svoje stručne službe, a odgovaraće Skupštini Srbije", naveo je Stanivuković.
 
Obezbeđivanje operativne nezavisnosti Komisije za kontrolu državne pomoći je jedno od merila Poglavlja 8 i očekujemo da će EK to pozitivno oceniti u izveštaju o napretku i prilikom merenja ispunjenja merila, rekao je Stanivuković.
 
Ingve Engstrom, šef operacija u Delegaciji EU u Srbiji rekao je da kontrola državne pomoći ne sprečava države članice da podrže svoja preduzeća, to je moguće uraditi i po pravilima. 
„Kontrola je namenjena da se štete nastale iz remećena tržišta mogu sprečiti, i da se obezbede jednaki uslovi za sve za učesnike na tržištu, kazao je on.
 
Kako je rekao, prema iskustvima zemalja koje su završile proces pridruživanja, Poglavlje 8 je jedno od najtežih poglavlja.
 
„Zemlje u procesu pridruživanja imaju obaveze koje proizilaze iz samog SSP: prijavljivanje i izveštavanje o državnoj pomoći spada u jednu od tih obaveza, precizirao je Engstrom.
 
Radmila Mihić, vođa projekta „Podrška komisiji za kontrolu državne pomoći" kazala je da 
cilj ovog projekta nije da se javnoj vlasti i javnom sektoru zabrani da deluje na tržištu, već da se spreči da neravnomerno deluju.
 
„U regionu je trenutno nedovoljno profesionalnog znanja, evidentan je nedostatak kapacitet
a, odluke se donose u poslednji čas i postoji kolizija sa pojedinim sektorskim propisima", ocenila je ona način na koji je uređena oblast državne pomoći u regionu.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara