Od nove godine lakše zapošljavanje u javnom sektoru

Foto: Wikipedia/ Boris Dimitrov

Od 1. januara 2021. godine do 31. decembra 2023. godine u javnom sektoru  biće omogućena nova zapošljavanja, na neodređeno i određeno vreme, bez posebnih dozvola i saglasnosti Vlade Srbije, piše između ostalog u Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Ako parlament usvoji predlog zakona, državna preduzeća i ustanove moći će da prime za stalno nove zaposlene, ili pripravnike na određeno, bez odobrenja Vlade.

Međutim, broj primljenih radnika neće moći da bude veći od 70 odsto broja onih kojima je u tom preduzeću ili ustanovi prestao radni odnos u prethodnoj kalendarskoj godini.

Za prekoračenje tog ograničenja, moraće da se pita posebno telo Vlade Srbije, uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva.

Zapošljavanje će moći da se realizuje ukoliko korisnik javnih sredstava ima obezbeđena sredstva za plate, odnosno zarade, sa pripadajućim porezom i doprinosima za novozaposlene, i moraće da bude usklađeno sa procedurama predviđenim posebnim propisima.

ODLAŽE SE UVOĐENJE PLATNIH RAZREDA, KONTROLA ZAPOŠLJAVANJA OSTAJE

PRAVILA ZA PRIVREMENO ZAPOŠLJAVANJE

U predlogu zakona se navodi da od 1. januara ukupan broj zaposlenih na određeno vreme (izuzev onih u svojstvu pripravnika) angažovanih na osnovu ugovora o delu, privremenim i povremenim poslovima, preko omladinske i studentske zadruge ili agencije za privremeno zapošljavanje kod korisnika javnih sredstava, ne može da bude veći od 10 odsto ukupnog broja zaposlenih koji su kod poslodavca primljeni na neodređeno vreme.

Izuzetak će važiti ako postoji saglasnost Vlade Srbije.

U ograničenje se ne ubrajaju zaposleni koji su na zameni, ili koji su radno angažovani posredstvom Nacionalne službe za zapošljavanje, putem javnih radova, u cilju dodatnog obrazovanja ili obuke.

Izuzetak su i zaposleni na realizaciji projekata koji se finansiraju sredstvima Evropske unije ili donacijama.

NA KOGA SE NE ODNOSE NOVE ODREDBE?

Ograničenja se ne odnose na sudije, javne tužioce i zamenike javnih tužilaca, nastavno osoblje visokoškolskih ustanova, kao i na direktore javnih preduzeća.

O zapošljavanju novih radnika iznad ograničenja od 70% u službama Narodne skupštine ili institucija poput Zaštitnika građana, Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, Državne revizorske institucije, Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i ostalih, odučivaće odbor Narodne skupštine nadležan za administrativno-budžetska pitanja.

U javnim preduzećima i društvima kapitala koja obavljaju delatnost od opšteg interesa, a koje je osnovala država, krajem prošle godine radilo je 69.565 ljudi, što je gotovo 10.000 manje nego krajem 2014. godine, pisao je u junu ove godine list Danas.

Zakon koji je određivao maksimalan broj zaposlenih otišao je pre godinu dana u istoriju i to posle punih pet godina (bio je usvojen krajem 2013.), ali je država odlučila da nastavi sa zapošljavanjem po starom pravilu, pisale su krajem prošle godine Večernje novosti.

Kako se navodi, zapošljavanje je zbog toga je i dalje nastavila da odobrava Vladina komisija, a usvojen je i Zakon o budžetskom sistemu koji je produžio zabranu zapošljavanja u javnom sektoru do kraja 2020. godine.

Nova pravila o zapošljavanju u javnom sektoru trebalo bi da važe tri godine.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • ogorcena

    Namestenici u mup-u imaju najmanje plate koje nisu povecane vec 2 godine ima kolega koji rade slozenije poslove od nekih koji sede po ceo dan i nista ne rade a koji su svrstani u kategoriju namestenika.Kako je moguce da magacioner u restoranu ima zvanje pol.sluzbenika...sramotno je to..zna se ko nosi uniformu i samo oni bi trebalo da nose to zvanje