Oglašena prodaja Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Vranjskoj Banji

Foto: Pixabay

Početna vrednost Specijalne bolnice za rehabilitaciju Vranjska Banja, koju je država odlučila da proda, zajedno sa 4 hilajde kadratnih metara zemljišta, iznosi 870.304 evra, a ponude pisanim putem svi zainteresovani kupci mogu da dostave do 28. jula, saopštila je Republička direkcija za imovinu.

U ponudu ulazi i zgrada za ugostiteljstvo Kičer, koja se nalazi u kompleksu pored zgrade specijalne bolnice sa pomoćnim zgradama, dodaje se u saopštenju.

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica, koja otkupe prodajnu dokumentaciju, uplate depozit i ispune ostale uslove oglasa.

Krajnji rok za uplatu depozita, nakon otkupljene dokumentacije je 24. jul dok se dokumentacije preuzima do 21. jula

Bolnica se prodaje u postojećem, takozvanom, "viđenom" stanju, bez prava kupca na naknadne reklamacije.

Кupac se obavezuje i da preuzme, odnosno zasnuje radni odnos sa određenim brojem lica zaposlenih u Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju Vranjska Banja, a prema spisku koji je sastavni deo prodajne dokumentacije.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara