Opet oglašena prodaja Sava centra, cena niža za još 20%

Foto: Wikimedia/100Goblins

Novu prodaju Sava centra Grad Beograd oglasio je po nižoj početnoj ceni od 17,5 miliona evra, a budući kupac će se obavezati da u roku od pet godina izvede rekonstrukciju čija vredsnost ne može biti niža od 50 mil EUR.

Kako se dodaje, kupac će se obavezati i da neće promeniti namenu, odnosno da će Sava centar ostati u funkciji kongresnog turizma, imajući u vidu da uživa status prethodne zaštite.

Prilikom zaključenja ugovora sa kupcem će se ugovoriti kazna u novčanom iznosu od 20% postignute kupoprodajne cene, u slučaju da u celosti ili delimično ne ispuni preuzete obaveze. 

Na ime obezbeđenja za eventualno plaćanje ugovorne kazne moraće da se dostavi prvoklasna bankarska garancija.

Umetničko-istorijska dela, kao nepokretna i pokretna kulturna dobra u objektu, nisu predmet prodaje.

Pravo učešća u postupku javnog nadmetanja imaju sva fizička i pravna lica, koja do 6. novembra 2020. godine dostave potpune prijave. 

Učesnik u postupku dužan je da uplati depozit za učešće u postupku u iznosu od 1.754.880 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate.

Javno nadmetanje će se održati 9. novembra 2020. godine.

Nakon nedavne neuspele prodaje, zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je da grad može još samo jednom da iskoristi zakonsku mogućnost i smanji cenu za 20%, što je sada i učinjeno.

Sava centar je nedavno na tenderu bio ponuđen za 21,9 miliona evra.

NEUSPELI POKUŠAJI PRODAJE

Prodaja Sava centra najavljena je u novembru prošle godine, a Grad Beograd je u potragu za partnerom prvi put krenuo 2016, kada je raspisan javni poziv za osnivanje zajedničkog privrednog društva.

Novi javni poziv objavljen je krajem 2017. i od partnera se očekivalo da renovira kongresnu i opštu infrastrukturu centra.

Grad i kompanija Delta su sredinom 2018. godine započeli direktne pregovore koji su bili nesupešni i ubrzo je stigla vest da će se za Sava centar tražiti koncesionar.

Na prethodni tender oglašen u avgustu ove godine, nije pristigla nijedna ponuda.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara