Otvara se rudnik granita nedaleko od Vučja

U rejonu Ravni Kamen, nedaleko od Vučja, nalazi se ležište granita na kome će se otvoriti rudnik za eksploataciju i preradu granita Ravni Kamen, kaže načelnik Uprave za privredu i poljoprivredu Leskovca Boban Sokolović.

On dodaje da će to nalazište obezbediti godišnju proizvodnju od 250 hiljada tona u narednih 15 godina.

Sokolović navodi da će u pogledu korišćenja mineralnih sirovina poseban značaj u budućem periodu imati nalazišta na Crvenom Bregu, kod Donje Jajine, u rejonu Grabovnice i okolini Vučja. Kako je naveo, najvažnije nalazište je u blizini Predejana.

"Reč je o rudnom ležištu Crveni Breg gde se nalaze olovno-cinkane rude praćene zlatonosnim piritima, a nedaleko od Donje Jajine kod Leskovca je ležište ciglarske ilovače, gline su mrke boje usled povećanog sadržaja oksida gvožđa", ističe Sokolović.


pošaljite komentar

Nema komentara