Ove zime uočen veći broj orlova krstaša, vrsta još daleko od oporavka

Foto: Pixabay

Na prostoru Vojvodine i Beograda tokom januara i februara boravilo je čak 13 mladih orlova krstaša, kritično ugrožene vrste ptica, saopštili su ornitolozi iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Stručnjaci kažu da je to dobar znak, ali upozoravaju da smo još daleko od oporavka njihove populacije u Srbiji.

Orao krstaš (lat. Aquila heliaca) doveden je na ivicu opstanka u Srbiji, pa je 2016. godine u našoj zemlji ostao svega jedan gnezdeći par ove ptice koja krasi naš nacionalni grb (dvoglavi orao). 

Zahvaljujući dugogodišnjim i upornim aktivnostima na njegovoj zaštiti, pre svega članova i volontera Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i saradnjom sa partnerskim organizacijama, u Srbiji danas postoje tri gnezdeća para orlova krstaša.

"Nadu da će se orlovi ponovo gnezditi na mestima na kojima su u Srbiji istorijski bili prisutni, a danas su iščezli, daju nam novi podaci sa terena", kaže Maksim Karanović iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

Prema njegovim rečima, tokom međunarodnog popisa orlova ove zime, osim već poznatih gnezdečih parova, društvo je zabeležilo i sedam mladih krstaša.

Jedan od njih viđen je i u blizini stare lokacije na kojoj su se oni gnezdili i koja se nalazi na Fruškoj Gori

Ornitolozi su razmenom informacija sa kolegama iz Mađarske dobili uvid i u putanje kretanja mladih orlova praćenih satelitskim odašiljačima. 

Još četiri mlada krstaša nadletala su Srbiju, takođe posećujući Frušku goru, ali i Deliblatsku peščaru. 

Dve mlade ptice viđene su u okolini Beograda krajem februara.

BUKA TERENSKIH VOZILA UGROŽAVA DIVLJE PTICE NA FRUŠKOJ GORI

Suituacija je "i dalje daleko od povoljne", jer učestali slučajevi stradanja ptica, njihovo trovanje, ilegalno ubijanje, kao i hvatanje, dovode do situacije da gotovo svake sezone u Srbiji stradaju desetine orlova. 

"Ipak, podaci o brojnosti i kretanju nas ohrabruju i daju nadu da će uz aktivne mere zaštite doći i do porasta brojnosti naših krstaša“, izjavio je Milan Ružić, izvršni direktor Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

U Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije apeluju i na sve češću, neplansku i ilegalnu seču šuma širom Vojvodine, kao i u zaštićenim područjima. 

Takođe, kažu i da je sve učestalija pojava trenda neregulisane vandrumske vožnje motornih vozila, kvadova u okviru zaštićenih područja. 

Buka i niz drugih ljudskih aktivnosti, ukoliko se obavljaju u blizini njihovog gnezda, mogu da dovedu do uginuća mladunaca, kao i da nateraju ptice da u potpunosti napuste gnezdo. 

Pretpostavlja se da je upravo uznemiravanje gnezda krstaša jedan od glavnih uzroka koji su nas doveli na korak od iščezavanja ove vrste u Srbiji.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara