Partneri Srbija: Državno pravobranilaštvo krije ugovore javnih preduzeća

Foto: Pixabay

Državno pravobranilaštvo odbilo je da nevladinoj organizaciji Partneri Srbija dostavi dokumentaciju o radu javnih preduzeća kojima raspolaže, uprkos tome što je Poverenik za informacije od javnog značaja rešenjem naložio da je dostave.

Na taj način Državno pravobranilaštvo postupilo je suprotno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, zbog čega su Povereniku predložili sprovođenje upravnog izvršenja, a od Upravnog inspektorata zatražili da sprovede nadzor nad primenom zakona i utvrdi nepravilnosti u radu Pravobranilaštva, te pokrene prekršajni postupak.

U saopštenju te organizacije navodi se da su u januaru 2020. zatražili predloge ugovora i druge akte u vezi sa radom JP "Elektroprivreda Srbije", Telekoma Srbije, Er Srbije, JP "Putevi Srbije", Parka prirode Mokra gora, HК Кrušik Valjevo, Zavoda za ispitivanje oružja i municije iz Кragujevca, JP "Železnice Srbije", JP "Srbijagas", Telusa i CIP Beograd.

Takođe, Partneri Srbija zatražili su i mišljenja Državnog pravobranilaštva o dostavljenim predlozima ugovora i drugim aktima.

"Državno pravobranilaštvo prvo je odbilo da dostavi svu traženu dokumentaciju, tvrdeći da kao zakonski zastupnik ne može informacije o zastupanim subjektima davati trećim licima bez njihove saglasnosti, kao i da je zaštita interesa Republike Srbije pretežnija u odnosu na interes javnosti da zna i ima uvid u traženu dokumentaciju", navodi se u saopštenju.

Poverenik je, nakon što su Partneri podneli žalbu zbog neopravdanog uskraćivanja informacija, utvrdio da je Pravobranilaštvo "bez uporišta u zakonu".

Nakon toga, Pravobranilaštvo je dostavilo deo tražene dokumentacije, svoja mišljenja na predloge ugovora u vezi sa navedenim javnim preduzećima i društvima kapitala, ali nije postupilo po rešenju Poverenika u delu koji se odnosi na dostavljanje predloženih ugovora i drugih akata.

"Ovakvo postupanje je posebno problematično sa stanovišta vladavine prava... imajući u vidu da Pravobranilaštvo, kao organ koji po definiciji treba da prednjači u primeni propisa, ovog puta radi suprotno - oglušuje se o obavezujuće, konačno i izvršno rešenje drugog državnog organa", zaključuje se u saopštenju.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara