Penzioner tužio PIO zbog smanjenja penzije, sud presudio u njegovu korist

Prvu presudu u korist penzionera, a protiv Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, zbog smanjenja penzija, doneo je Osnovni sud u Bačkoj Palanci. On je presudio u korist J. M. iz Bačke Palanke, i naložio Republičkom fondu da mu nadoknadi sve što mu je uzeto primenom Zakona o privremenom načinu isplate penzija.

Reč je o iznosu od 351.478 dinara plus zakonska zatezna kamata od 53.675 dinara, i troškovi postupka od 73.403 dinara, sa zateznom kamatom počev od dana izvršnosti presude, pa do isplate.

Kako je kratko za naš list potvrdila predsednica suda Ljiljana Cvetinov, presuda je doneta pre nedelju dana i u toku je žalbeni postupak.

U njoj se navodi da se "tužbeni zahtev usvaja u celosti" i da se filijali PIO fonda u Bačkoj Palanci nalaže da tužiocu isplati gore naveden iznos "na ime razlike između pripadajućeg i isplaćenog iznosa mesečne penzije za period od 9. decembra 2015. do 31. decembra 2017."

Zakon o privremenom načinu isplate penzija donet je 2014. godine, čime su za neko vreme smanjene mesečne isplate za najstarije s ciljem smanjenja javnog duga. Ovaj propis ukinut je u septembru, kada je Skupština usvojila izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, pa su penzioneri od oktobra ove godine počeli da primaju penzije bez umanjenja.

Prema nekim procenama, zbog trogodišnjeg smanjenja prihoda, penzioneri su ukupno ostali uskraćeni za oko 430 miliona evra.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (3)

  • pera ilic

    A taj isti Ustavni sud se ne izjasnjava o zahtevu penzionera za ocenu ustavnosti zakona, a u vezi sa stečenim pravima!!!

  • vera

    Ne mogu da verujem, koje neznanje! Alo, penzije su umanjene po Zakonu i svako je dužan, pa i taj glupi sudija iz B. Palanke da primenjuje Zakon. Sa,mo Ustavni sud ima pravo da neki zakon proglasi neustavnim, a koliko ja znam, to još nije učinjeno, kao ni da li će. Presuda je doneta uz svesno kršenje Zakona, dakle, presuda je ne samo nezakonita, nego je za razrešenje sudije koji je na ovaj način učinio uznemirenje javnosti ( istina pozitivno, ali potpouno neopravdano i uzaludno).

  • conc1955

    I šta sada...svi mi gradjani plaćamo...presudu poslati lično AV pa nek on plaća...