'Petrohemiji' dugovi delimično otpisani, a delimično prebačeni u kapital

Privredni sud u Pančevu doneo je rešenje o usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije za HIP-Petrohemiju kojim je predviđeno da se sva preostala potraživanja poverilaca nastala do 31. januara 2017. godine delimično konvertuju u kapital Petrohemije, a delimično otpišu.

"Usvajanjem UPPR-a obezbeđen je završetak finansijskog restrukturiranja kompanije i stabilno poslovanje u budućnosti. Poverioci su konvertovali 52,3 odsto ukupnih potraživanja, dok je 47,7 odsto otpisano, tako da je pitanje starih dugova rešeno", izjavio je Velimir Unković, generalni direktor HIP-Petrohemije.

Unković navodi da HIP-Petrohemija posluje stabilno i generiše pozitivan poslovni rezultat, a sve tekuće obaveze se redovno izmiruju.

"Nakon realizacije UPPR-a oko 76 odsto akcija biće u vlasništvu Republike Srbije i povezanih lica, a 24 odsto preostalih akcija u vlasništvu NIS-a i Lukoila. Očekujemo da se mere predviđene UPPR-om realizuju u kratkom roku, a najkasnije do kraja godine", kaže Unković.

Donošenjem novog UPPR-a učinjen je veliki korak ka dugoročnom rešavanju statusa firme na čemu rukovodstvo kompanije intenzivno radi u saradnji sa Vladom Republike Srbije.

Imajući u vidu stratešku poziciju HIP-Petrohemije kao najvećeg proizvođača petrohemijskih proizvoda, jednog od najznačajnijih izvoznika, čiste bilanse, kao i pozitivne poslovne rezultate koje kompanija ostvaruje u poslednje dve i po godine, smatramo da su investicije u razvoj osnovni uslov za postizanje dugoročno održivog poslovanja "Petrohemije, navedeno je u saopštenju.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara