PIO fond otvorio e-Šalter

Foto: Pixabay

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (RFPIO) omogućio je građanima da putem e-Šaltera podnose zahteve za ostvarivanje i korišćenje prava iz penzijskog ili invalidskog osiguranja, zahteve za izdavanje uverenja ili potvrda, kao i dokaza koji se uz zahtev prilažu, navodi se u saopštenju.

Putem ovog portala korisniku je omogućeno da preuzme željeni obrazac zahteva, da ga elektronski popuni pomoću programa Adobe Acrobat Reader i da ga pošalje nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda, zajedno sa skeniranim prilozima dokaza.

Takođe, korisnik će biti u mogućnosti i da se informiše u kojoj se fazi trenutno nalazi postupak odlučivanja po podnetom elektronskom zahtevu.

Preduslov za korišćenje e-Šaltera RFPIO jeste da podnosilac zahteva na svom računaru ili mobilnom telefonu ima pristup internetu i instaliran program Adobe Acrobat Reader.

Dodatno, obzirom da se dokumentacija elektronski potpisuje, neophodno je posedovati i kvalifikovani elektronski sertifikatom. Ukoliko podnosilac zahteva ne poseduje takav sertifikat, biće u obavezi da na zahtev ovlašćenog službenog lica RFPIO naknadno dostavi potpisan zahtev u papirnom formatu da bi se zahtev uzeo u razmatranje.

Zahtevi se mogu podneti u svoje ili u ime drugog lica, a tom prilikom se putem veb-sajta podnosi i punomoćje ili drugi akt nadležnog organa o starateljstvu.

Podnosilac zahteva je u obavezi da na zahtev ovlašćenog službenog lica koje odlučuje po zahtevu dostavi originale, odnosno overene fotokopije dokaza koji su neophodni za odlučivanje, a koji se ne mogu pribaviti po službenoj dužnosti, uključujući i dokaze koje je priložio elektronskim putem.

Uputstvo za korišćenje portala e-Šalter možete pogledati OVDE.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (2)

  • Kaja

    Bravo PIO. Korona ili ne, u svetu je standard da se penziona prava regulisu digitalno.

  • Slavko

    Oni otvorili E ŠALTER kada je završeno vanredno stanje i kada sve počinje da radi tj. da se vraća u normalu!