Pokret Tvrđava: Preduzeće zagađuje Smederevo i bez vodne dozvole

Nadležne inspekcijske službe su ustanovile da preduzeće „SWAN LAKE“ iz Kovina ispušta otpadne vode sa prekoračenim graničnim vrednostima više zagađujućih materija, kao i da uopšte nema vodnu dozvolu, čime je počinilo ozbiljan privredni prestup i prekršilo Zakon o vodama, saopštio je Pokret Tvrđava.  Inspekcija je reagovala po prijavi Pokreta Tvrđava „usled smrada koji se u … Настави са читањем Pokret Tvrđava: Preduzeće zagađuje Smederevo i bez vodne dozvole