Ponovo oglašena prodaja Banje "Zlatar"

Foto: Sing.Rab

Republička direkcija za imovinu i Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje oglasili su prodaju Banjskog kompleksa "Zlatar" u Novoj Varoši po početnoj ceni od 2,34 miliona evra.

Kako se navodi u oglasu, kompleks se nalazi u vlasništvu PIO Fonda i obuhvata Objekat zdravstva za prevenciju, lečenje i rehabilitaciju kardiovaskularnih oboljenja. 

Naglašava se da objekat ima odobrenje za upotrebu i ukupne je površine 12.280 metara kvadratnih. U ponudi je još devet poslovnih prostora u funkciji zdravstva, površine od 260 do 3.120 metara kvadratnih

U oglasu se detaljno navodi kvadratura njegovih prostorija i važnijih delova. Obim udela zemljišta i opis Predmeta prodaje, detaljnije je opisan u Prodajnoj dokumentaciji, koja sadrži i listove nepokretnosti i akte Agencije za restituciju. 

PONIŠTENA PRODAJA BANJE "ZLATAR"

Кonačna kupoprodajna cena Predmeta prodaje biće utvrđena nakon sprovedenog postupka prikupljanja pismenih ponuda zaintereovanih kupaca, a uplaćuje se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.

Rok za plaćanje je 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora, pravo učešća na oglasu za kupovinu imaju sva pravna i fizička lica, koja otkupe Prodajnu dokumentaciju, uplate depozit i ispune ostale uslove oglasa. 

Prodajna dokumentacija se preuzima u prostorijama Republičke direkcije za imovinu u ulici Кralja Milana 16, svakog radnog dana od 11 do 14 časova, od 12. do 19. oktobra 2020. 

Prilikom preuzimanja Prodajne dokumentacije treba dostaviti dokaz o uplati 20 hiljada dinara, a iznos depozita koji se uplaćuje za učešće u kupovini iznosi 234.199,576 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Кriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kupoprodajne cene, a komisija utvrđuje redosled važećih ponuda.

Treći pokušaj prodaje Banje "Zlatar" poništen je početkom jula, kada je cena bila identična sadašnjoj, dok je iz oglasa od pre godinu dana ona bila 3,9 miliona evra, odnosno veća za skoro 1,6 miliona.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara