490 inspektora pred vratima FOTO: Pexels

Poreska uprava naročito zainteresovana za poreske kredite

490 inspektora pred vratima FOTO: Pexels

Poreska kontrola u ovoj godini biće usmerena na obveznike čiji su osnivači nerezidenti, njihove transakcije sa povezanim licima,  i primena ugovora o  izbegavanju dvostrukog oporezivanja, navodi se u u Godišnjem planu kontrola Poreske uprave Srbije.

Posebna  pažnja biće usmerena ka obveznicima koji su iskazali poreski kredit, odnosno koji su duže od 11 meseci u poreskom kreditu.  

Na radaru su i obveznici koji vrše statusne promene, obveznici koji se bave prometom naftinih derivata, a proveravaće se da li pravilno obračunavaju i plaćaju akcize. 

Prema Godišnjem planu kontrola Poreske uprave Srbije biće angažovano 490 inspektora poreske kontrole.

Kontrolom će se proveravati da li su obveznici pravilno iskazali obaveze po osnovu PDV, akciza, poreza na dobit pravnih lica, poreza na prihode od samostalnih delatnosti I poreza po odbitku. 

Poreska uprava će se i dalje baviti sprečavanjem sive ekonomije i identifikovaće obveznike koji  deo poslova obavljaju u sivoj zoni. 

PROČITAJTE JOŠ: SPORA MODERNIZACIJA NAJVAŽNIJE SLUŽBE


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara