Brankica Janković FOTO: N1

Poverenica Brankica Janković:

Predlog za ocenu ustavnosti Zakona o podršci porodici porodici sa decom

Brankica Janković FOTO: N1

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković podnela je Ustavnom sudu Srbije Predlog za ocenu ustavnosti i zakonitosti nekoliko odredaba Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, saopštio je kabinet Poverenice.

Kabinet Poverenice za zaštitu ravnopravnosti je u fazi davanja mišljenja ukazao na pojedine sporne odredbe i da se nakon donošenja zakona toj instituciji obratilo nekoliko stotina žena koje su ukazivali na ove odredbe.

Navodi se da je Janković ukazala na nejednak položaj poljoprivrednica, jer za ostvarivanje naknade za porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada zbog nege deteta moraju da imaju osiguranje 24 meseca, a ne 18 meseci kao ostale porodilje.

U predlogu je navedeno i da su žene sa višim primanjima neopravdano stavljene u nejednak položaj u odnosu na žene koje su do otpočinjanja porodiljskog odsustva ostvarivale manja primanja, tako što im se naknada zarade isplaćuje u manjim iznosima od primanja na koju su plaćale poreze i doprinose.

"Pored toga, u predlogu podnetom Ustavnom sudu, ukazano je i na nejednak položaj roditelja i dece koja su rođena pre i posle stupanja na snagu ovog zakona, a koja i dalje primaju roditeljski dodatak", navodi se u saopštenju.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara