Članovi Nadzornog odbora FOTO: Promo

Predstavljeni rezultati rada Budžetskog fonda za lečenje dece u inostranstvu

Članovi Nadzornog odbora FOTO: Promo

Na današnjoj konferenciji za štampu Nadzornog odbora Budžetskog fonda za lečenje dece u inostranstvu Ministarstva zdravlja, Veran Matić, predsednik Nadzornog odbora fonda, dr. Vladislav Vukomanović predsednik Veća lekarskih komisija i dr Vladimir Đukić, državni sekretar Ministarstva zdravlja predstavili su danas izveštaj o radu Budžetskog fonda za 2017. godinu.

U 2017. godini, Budžetski fond je raspolagao sa 261.402.000,00 dinara za troškove lečenja 39 pacijenata i za troškove genetskih ili metaboličkih ispitivanja, analize 76 uzoraka u inostranim zdravstvenim ustanovama, kao i za dovođenje stranih stručnjaka u četiri navrata prilikom kojih je izvedeno pet operacija, potrošeno je ukupno 206.005,114,80 dinara.

U lekarskim komisijama bilo je angažovano preko 50 najboljih stručnjaka iz svih oblasti.

Najveći broj pacijenata 22, je sa neurološkim i neurohiruškim oboljenjima, cerebralnom paralizom ili teškim oboljenjima krvnih sudova mozga, 4 pacijenta sus a hemato onkološkim oboljenjima, 3 sa srčanim, 2 sa bolestima lokomotornog sistema, 2 transplatacije organa, vaskularne anomalije, deformitet lica i oboljenja oka kod prevremeno rođenih beba.

Odbijana su tri zahteva za lečenje jer su te bolesti mogle da budu lečene u domaćim ustanovama ili je bila reč o eksperimentalnim vidovima lečenja, kao i 46 zahteva za genetsko testiranje jer su i ona mogla da budu urađena u domaćim zdravstvenim ustanovama. Nadzorni odbor je zaključio da se sredstvima Fonda upraljalo na najsvrsishodniji i najracionalniji način od izbora referentne ustanove pa do vođenja računa o svim neophodnim troškovima.

Kada god je bilo moguće naši stručnjaci u pratnji pacijenata prisustvovali su operacijama, intervencijama u stranim ustanovama, kako bi kasnije mogli da prate oporavak pacijenata ali i kako bi sticali nova znanja i veštine. Evaluacije rezultata lečenja redovno se rade i kratkoročno i dugoročno gledano zaključak stručnjaka je da je postojanje Fonda u potpunosti opravdano i da je u najvećem broju slučajeva se lečenje u stranim ustanovama pozitivno odrazilo na stanje pacijenata. Zabeležena su dva smrtna slučaja bolesnika (transplatacija pluća i leukemija).

Nadzorni odbor je preporučio je Ministarstvu zdravlja predlog koji se tiče proširenja definicije za odobravanje lečenja u inostranstvu i za „bolesti čije lečenje u našim zdravstvenim ustanovama daje znatno lošije rezultate u odnosu na inostrane centre” kao i formiranje liste prioritetnih zdravstvenih ustanova sa kojima je utvrđena uspešna saradnja sa ciljem efikasnije procedure upućivanja, lečenja i kontrole pacijenata.

Nadzorni odbor je posebno istakao neophodnost da svi lekari obaveštavaju roditelje i pacijente o postojanju fonda i mogućnosti za lečenje u inostranstvu, ako to nije moguće po pravilniku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Takođe ohrabruje roditelje da se informišu o načinu na koji je moguće ostvarati prava lečenja dece preko ovog fonda.

Napomene: Od osnivanja fonda do danas ukupno je na lečenje u inostranstvo poslato 112 pacijenata kao i 223 uzoraka za genetska ili metabolička ispitivanja

U tekućoj 2018. godini, odobreno je lečenje 26 pacijenata i slanje 48 uzoraka za genetska i metabolička ispitivanja za šta je utrošeno 157.176.284,24 dinara.

Na računu Budžetskog fonda se trenutno nalazi 105.739.506, dinara.

U slučaju da se ova sredstva potroše pre kraja budžetske godine, za nove odobrene pacijente tražiće se sredstva iz budžetske rezerve. Nijedan pacijent neće ostati bez mogućnosti lečenja ako bi se potrošila sva sredstva pre kraja godine.

Članovi Nadzornog odbora Budžetskog fonda su Veran Matić, predsednik, Nataša Damnjanović, Dejan Pantelić, Sandra Pavlović, dr Radoje Simić, dr Radan DŽodić i dr Siniša Dučić.

Sve informacije o radu Fonda, procedure i izveštaji, mogu se videti na sajtu: www.fond.gov.rs

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • Milan

    javite se svi koji dobijete ovaj email