Neki sudovi brži, neki sporiji FOTO: Kasacioni sud

Prosečna dužina sudskog postupka u Srbiji 270 dana

Neki sudovi brži, neki sporiji FOTO: Kasacioni sud

Prosečna dužina sudskog postupka u Srbiji prošle godine iznosila je 270 dana što je 29 dana kraće nego 2017. godine, pokazuje Godišnji izveštaj o radu sudova za 2018. godinu.

Ovo je duplo manje dana nego 2012. kada je sudovima trebalo u proseku čak 534 dana za sudski postupak. 

Prosečna dužina postupka se vidno skraćuje počev od 2014. kad je postupak trajao 580 dana, naredne 2015. godine za reševanje predmeta trebalo je 505 dana, a 2016. godine bilo je potrebno 253 dana.

Najbrži u rešavanju predmeta u 2018. je prekršajni kasacioni sud sa 29 dana, a najsporiji upravni sud kojem je potrebno ravno dve godine ili 734 dana, dok im je u prethodnoj godini bilo potrebno 534 dana.

U izveštaju se navodi da su svi sudovi imali povećan priliv predmeta. To je naročito izraženo kod upravnog suda kome su proširene nadležnosti novim propisima, a koji zahtevaju hitno i naročito hitno postupanje, posebno u vreme izbornih procesa.

Osnovnim sudovima je potrebno 323 dana za rešavanje predmeta što je 69 dana više nego prethodne 2017. godine, dok je prekršajnim bilo potrebno 278 što je na nivou 2017. godine. Podsećamo, 2014. je osnovnim sudovima za reševanje predmeta trebao 901 dan.


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara