Prosečna plata u GSP prošle godine 500 evra

Nova ekonomija

Prosečna neto zarada po zaposlenom u JKP GSP Beograd u 2019. godini iznosila je 60.917,50 dinara, što je za 16% više od proseka u prethodnoj godini, navodi se u Godišnjem izveštaju o poslovanju objavljenom uz finansijski izveštaj za prošlu godinu.

Na kraju 2019. u javnom preduzeću je bilo 5.885 zaposlenih iako je planirano da ih bude 5.915. 

Preduzeće je, tokom 2019. godine napustilo 347 zaposlenih, od čega je 190 zaposlenih samo dalo otkaz.

Zbog nedostaka vozača d kateorije na tržištu rada i slabog javljanja na oglase, preduzeće je sprovelo uslugu dokvalifikacije vozača.

JKP GSP Beograd je u 2019. godini ostvarilo negativan poslovni rezultat u iznosu od 1,89 milijardi dinara, odnosno sa odloženim poreskim prihodima perioda, neto gubitak iznosi 1,52 milijardi dinara.

Ukupno ostvareni prihod (pre oporezivanja), JKP GSP u 2019. godini iznosio je 16,38 milijardi dinara što je za 1,57 milijardi dinara više od ostvarenja za 2018. godinu, odnosno za 11%. 

Subvencije su u 2019. godini iznosile je 3,43 milijardi dinara, što je manje od ostvarenja iz prethodne godine za 6,62 milijardi dinara. Posledica ovako drastičnog smanjenja Subvencija grada odnosi se na primenu „Ugovora o realizaciji obavljanja komunalne delatnosti gradskog prevoza putnika na teritoriji grada Beograda“ odnosno novog načina ostvarivanja prihoda od prodaje proizvoda i usluga, navodi se u izveštaju.

Preduzeće je u 2019. godini imalo investicione aktivnosti.

 Najveći deo realizovanih investicija odnosi se na plaćanje: nabavke novih 174 solo autobusa u 2019. godini od dobavljača „HIGER”, nabavke novih 70 solo autobusa u 2019. godini od dobavljača BMC putem finansijskog lizinga, nabavljenih 200 zglobnih autobusa Solaris u aranžmanu EBRD-a.

 Vrednost investicija je  9,844 milijardi dinara, od čega 1,040 milijarda iz budžeta grada Beograda a 8.804 milijarde dinara sopstevenih sredstava. 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara