Proverite na eTabla da li će vas posetiti izvršitelj

Od 1. januara 2020. godine počela je sa radom elektonska oglasna tabla suda – eTabla, koju je uspostavilo Ministarstvo pravde u saradnji sa USAID Projektom „Vladavine prava", saopštilo je Ministarstvo pravde. 


Na eTabla odnosno sajtu etabla.sud.rs građani i pravna lica sada mogu da pronađu sva pismena iz izvršnog postupka, koja im nisu uspešno uručena lično od strane suda ili javnog izvršitelja.

Kako se navodi, elektronska oglasna tabla zamenila je dosadašnje fizičke oglasne table po sudovima, čime je povećana odgovornost, transparentnost i efikasnost pravosuđa, a građanima i privredi omogućen brz i jednostavan uvid u sadržaje oglasnih tabli sudova na jednom mestu, odnosno na Internetu.

"Ovim savremenim rešenjem unapređuje se zaštita ljudskih prava, s obzirom na to da će putem eTable svim strankama u postupcima izvršenja i obezbeđenja pred sudovima Republike Srbije, biti dostupna pismena relevantna za njihova prava i obaveze u tim postupcima, a koja im nisu mogla biti lično uručena", ocenjuje ministarstvo.

Pored funkcije isticanja i skidanja pismena na oglasnu tablu suda, elektronska oglasna tabla će služiti i za vođenje posebne evidencije o tome kada su akt ili pismeno istaknuti na elektronskoj oglasnoj tabli i kada su skinuti s nje. 

Imajući u vidu da trenutno sudovi nemaju mogućnost da vode navedene sveobuhvatne i potpune evidencije, ova funkcionalnost će predstavljati još jedno unapređenje rada sudova, jer će na jednom mestu, u elektronskom formatu, biti dostupni svi podaci koji se odnose na dostavu putem oglasne table, čime se direktno utiče na efikasnosti i ekonomičnost postupka, kako pred sudom, tako i pred javnim izvršiteljima. 

Uvođenje elektronske oglasne table omogućava da svi sudovi ubuduće imaju jedinstvenu oglasnu tablu, a građani će sa jedne veb adrese moći da saznaju koja se sve pismena iz postupaka izvršenja odnose na njih ukoliko im ista nisu lično uručena putem pošte, a u narednim fazama će imati mogućnost da uz prethodnu registraciju dobiju informacije i putem elektronske pošte ili SMS poruke kada se na oglasnoj tabli istakne dokument koji se odnosi na njih.

PROČITAJTE JOŠ: ŠTA JE NOVO U ZAKONU O IZVRŠENJU


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara