Putnici će zahtev za povraćaj PDV-a ubuduće podnositi elektronski

Poreska uprava saopštila je prodavce-obveznike PDV-a da su prema Pravilniku o porezu na dodatu vrednost (koje su stupile na snagu 1. januara ove godine) u obavezi da vode posebnu evidenciju o prometu dobara za strane putnike isključivo u elektronskom obliku. Obaveza se odnosi na putnike, bez prebivališta u Srbiji, koji nose robu u inostranstvo u … Настави са читањем Putnici će zahtev za povraćaj PDV-a ubuduće podnositi elektronski