Računovođama će samo upis u Registar garantovati posao

Foto: Pixabay

Prvog dana naredne, 2021. godine počinje formiranje evidencije računovođa, a svi koji se bave tom delatnošću moraće da se upišu u Registar do početka 2023. godine, pišu Večernje novosti.

Uslov da se računovođe upišu je plaćanje naknade, i da imaju makar jednog zaposlenog, sa punim radnim vremenom, koji poseduje licencu i sve to znači da će računovođe uskoro morati da polažu ispite.

Zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga predavaće se Komori ovlašćenih revizora i on će firme koštati 24.000 dinara, a preduzetnike 17.000 dinara. 

"Pružaoci računovodstvenih usluga moraće da imaju licencu za rad, posle stečenog profesionalnog zvanja kod profesionalne organizacije članice IFAC-a (Međunarodne federacije računovođa)", objašnjava Snežana Mitović iz organizacije Račuvodstvena komora Srbije. 

RAČUNOVOĐE NEZADOVOLJNE IZMENAMA ZAKONA

"Za sada te uslove u Srbiji ispunjava samo Savez računovođa i revizora Srbije i Komora revizora. Registar je važan zbog unapređenja kvaliteta i pouzdanosti u vođenju poslovnih knjiga i sastavljanja finasijskih izveštaja. Poslovne knjige neće moći da vode nestručne osobe, što dovodi do velike pravne nesigurnosti. Upravo smo zato više puta i inicirali da se profesija unapredi", kaže Mitrović.

"U drugim zemljama članstvo u ovoj organizaciji nije uslov da bi neko izdavao licence", kaže Snežana Mitrović, komentrišući zakonsku odredbu po kojoj licence mogu da izdaju samo članice IFAC-a. 

Prema njenim rečima država treba to pravo da omogući to pravo svim profesionalnim udruženjima koja okupljaju računovođe i doprinose unapređenju profesije.

NOVA PRAVILA

Računovodstvena preduzeća, pa i preduzetnici, za svakog svog klijenta će morati da imenuju kolegu koji je odgovoran za vođenje njegovih poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja. 

Ovom profesijom, kako napominje Zakon, ne može da se bavi neko ko je pravosnažno osuđivan na kaznu zatvora. 

Dozvala će biti oduzeta i biće izbrisan iz Registra računovođa onaj ko u međuvremenu prestane da ispunjava neki od zadatih uslova, ali i oni koji su do dozvole došli na osnovu lažnih podataka.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara