Radnici i uprava Valjaonice Sevojno različito o ponudi East Point

FOTO: Nova ekonomija

Uprava Valjaonice bakra Sevojno dala je pozitivno mišljenje o ponudi kompanije East Point Metals za preuzimanje preostalih akcija tog društva, ali sindikat Valjaonice smatra da je ponuđena cena premala.

„Mišljenje Sindikalne organizacije je da je, obzirom na knjigovodstvenu vrednost, ponuđena cena o preuzimanju mala“, navodi se u pisanom mišljenju u vezi sa ponudom za preuzimanje koje je objavljeno na sajtu Beogradske berze.

Sa druge strane, uprava Valjaonice bakra u svom pisanom mišljenju navodi da je ponuđena cena „adekvatna i u skladu sa članom 22. Zakona o preuzimanju akcionarskih društava“.

East Point Metals je ponudio da plati 2.700 dinara po akciji u gotovini, kako piše u ponudi za preuzimanje akcija koja je objavljena 3. februara. 

Prema podacima Centralnog registra hartija od vrednosti, ovo preduzeće sa Kipra trenutno poseduje 80,87 odsto akcija Valjaonice, a nameru da preuzme ostatak akcija najavilo je u novembru prošle godine.

Akcionarski fond Beograd poseduje 9,72 akcija Valjaonice a ostatak je u vlasništvu Erste banke i malih akcionara.

Konzorcijum koji čine East Point Holdings i Amalco Overseas sa Kipra kupio je Valjaonicu bakra Sevojno za tri miliona evra na osnovu ugovora sklopljenog 2003. godine.

Većinski deo kapitala prebačen je 2009. godine na povezanu kompaniju East Point Metals, deo East Point Holdings.

Tri godine kasnije investicioni fondovi Darby i Reconstruction Capital 2 iz Sjedinjenih Američkih Država saopštili su da su postali jedini vlasnici celokupnog East Point Holdinga.

East Point Metals želi da postane jedini vlasnik Valjaonice bakra Sevojno

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara