Regionalni centar za životnu sredinu raspisao konkurs za dodelu grantova

Regionalni centar za životnu sredinu (REC) - Kancelarija u Srbiji, objavio je poziv za dostavljanje prijava za dodelu institucionalnih grantova svim zainteresovanim organizacijama civilnog društva iz Srbije koje se bave zaštitom životne sredine i održivim razvojem.

Grantovi se dodeljuju u okviru Programa podrške civilnom društvu u Srbiji - CSOnnect, koji realizuje REC kancelarija u Srbiji, uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Program ima za cilj da osnaži civilno društvo da efikasnije, aktivnije i na rodno senzitivan način participira u procesu donošenja odluka i kreiranja politika u oblasti zaštite životne sredine, uzme aktivno učešće u procesu EU integracija Srbije, i aktivno prati sprovođenje politika na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou.

U okviru ovog trogodišnjeg programa obezbeđen je budžet od 800.000 EUR za direktnu podršku institucionalnom osnaživanju organizacija civilnog društva kroz grantove podeljene u dva poziva od po 400.000 EUR.

Maksimalni iznos pojedinačnog granta je 45.000 EUR. Konkurs za dodelu institucionalnih grantova se sprovodi u dve faze.

U prvoj fazi sve zainteresovane organizacije se mogu prijaviti podnošenjem elektronske prijave, izjave o zainteresovanosti.

Druga faza konkursa započinje izborom užeg kruga organizacija koje će biti pozvane da podnesu kompletne aplikacije.

Rok za podnošenje zjave o zainteresovanosti (na srpskom i engleskom jeziku) je 14.mart.

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara