Foto: Wikimedia/Vanja Vikilic

Senat Univerziteta u Beogradu poništio doktorat Siniše Malog

Foto: Wikimedia/Vanja Vikilic
Senat Univerziteta u Beogradu poništio je na današnjoj sednici diplomu doktora nauka ministru finansija Siniši Malom, na osnovu prethodno donetog rešenja Odbora za profesionalnu etiku, prenosi Danas.

Taj odbor je prethodno utvrdio da je prilikom izrade disertacije „Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i ostvareni rezultati u Srbiji" Siniše Malog došlo do povrede akademskog ponašanja, zbog doslovnog preuzimanja delova teksta drugih autora bez citiranja.

Mediji prenose da je za potvrdu odluke Odbora za profesionalnu etiku glasalo svih 32 prisutna člana Senata, da protiv i uzdržanih nije bilo i da niko nije tražio dodatno pojašnjenje te odluke. 

Odbor za profesionalnu etiku je konstatovao da predloženu meru javne osude dekan Fakulteta nije izrekao, a izricanje mere je u nadležnosti dekana fakulteta", prenosi CINS.

Kandidat će moći da protiv ove odluke podnese žalbu Upravnom sudu.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara