Berači voća najčešće rade sezonski FOTO: Pexels

Sezoncima u Srbiji od danas i staž i penzija, kao i naknada NSZ

Berači voća najčešće rade sezonski FOTO: Pexels
Ministarstvo poljoprivrede je u saradnji sa NALED-om predstavilo elektronski sistem za prijavljivanje sezonskih radnika u poljoprivredi.


Na pitanje novinara kako će naterati poslodavce da prijavljuju radnike po novom sistemu, Đorđević je rekao da je glavni cilj da se podigne svest sezonskih radnika, da oni sami budu najbolji kontrolori, kao i da sami prijavljuju slučajeve neprijavljivanja. 

"Bilo bi dobro ako bi razvili aplikaciju koja će vas preko mobilnog telefona obaveštavati, tako što biste dobili notifikaciju da ste prijavljeni. Ako je ne dobijete, uvek možete da obavestite inspekciju koja je dužna da izađe", naveo je Đorđević. 

Ambasador Šib je rekao da je taj projekat od velikog značaja za nemačko - srpsko prijateljstvo. 

"Skoro 70.000 sezonskih radnika radi u poljoprivredi obično sa niskim obrazovanjem i kvalifikacijama, nisu ostvarivali svoja prava i sada će se to promeniti. Mi to sa zadovoljstvom podržavamo. Glavni cilj je održiv razvoj i povećanje zapašljavanje a fokus je na građanima, da pružamo podršku ljudima kojima je potrebna. Želimo da se životni uslovi za građane u Srbiji poboljšaju". 

Šib ističe da se povećava pravna sigurnost i smanjuje siva ekonomija, što sve dovodi do jačanja vladavine prava. 

"To je jedan od glavnih uslova za pristupanje Srbije EU. Nemačka podržava Srbiju na tom putu. I nemačke kompanije su aktivne u poljoprivredu, proizvode krastavce, semena, stočnu hranu i sve ove novine idu u korist i tim kompanijama". 

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara