Sindikat: Sprema se drastično smanjenje plata radnicima Ziđina

Foto: Pixabay

Sindikat "Nezavisnost" u kompaniji Ziđin Copper Bor naveo je danas da po novom kolektivnom ugovoru poslovodstvo te kompanije planira ukidanje brojnih beneficija zaposlenima, umanjenje cene noćnog rada i ukidanje regresa. Te izmene je sindikat ocenio kao "nepristojne i neprihvatljive", prenosi portal Istmedia.

Većinski vlasnik borske kompanije je kineski Ziđin, sa 63 odsto vlasništva, dok država Srbija ima udeo od 37 odsto.

Sindikat "Nezavisnost" je obavestio da je 4. januara otpočeo pregovore o zaključenju kolektivnog ugovora po kome će, kako je predloženo, godišnji odmor biti maksimalno 28 radnih dana, plaćeno odsustvo maksimalno do pet radnih dana, a plaćeno odsustvo dobrovoljnim davaocima krvi smanjeno je sa pet na dva radna dana.

"Osnovna zarada nema više koeficijenta radnog mesta čija se vrednost utvrđivala na osnovu vrste i stepena stručne spreme odnosno obrazovanja, složenost poslova, odgovornost na poslu i uslova rada, a isključeno je usklađivanje ugovorene cene rada za efektivni radni čas sa procentom povećanja  Minimalne cene rada po satu saglasno odlukama socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije“, rekao je sindikat.

Uvećana zarada je umanjena do zakonskog minimuma i to:

 • za rad na dan državnog i verskog praznika umanjenje se sa 150 na 110 odsto
 • za Dan rudara umanjenje se sa 150 na 110 odsto
 • za rad noću umanjenje sa 35 na 26 odsto 
 • za prekovremeni rad umanjenje sa 35 na 26 odsto
 • za rad nedeljom više nema uvećanja za 30 odsto
 • za rad u drugoj smeni i za rad subotom u četvorobrigadnom sistemu rada više nema uvećanja za 10 odsto
 • po osnovu vremena provedenog na radu (minuli rad) za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu umanjenje od 0,5 na 0,4 odsto
 • za pripravnost (kućno dežurstvo van radnog vremena ukinuto uvećanje od 5 odsto)

Smanjena je visina naknade zarade sa 85 odsto na 60 odsto prosečno ostvarene zarade u prethodnih 12 meseci, troškovi za ishranu radnika (topli obrok) su umanjeni za 21,7 odsto.

Regres je smanjen za 63,77 odsto, a otpremnina za odlazak u penziju je smanjena sa tri bruto zarade zaposlenog na dve prosečne bruto zarade u Srbiji.

Sindikat naglašava da su izbrisane jubilarne nagrade, a poklon čestitka za novorođenče u iznosu prosečne neto zarade kod poslodavca u prethodna tri meseca od dana rođenja biće ubuduće solidarna pomoć za rođenje deteta u iznosu od 60.000 dinara.

Izbrisane su jubilarne nagrade, a poklon čestitka za novorođenče u visini prosečne neto zarade kod poslodavca u prethodna 3 meseca od dana rođenja više nije čestitka već solidarna pomoć za rođenje deteta u visini od 60.000 dinara

Izbrisano je učešće zaposlenih u dobiti, a invalidima rada se više ne priznaje pravo da zbir zarade na invalidskom radnom mestu i naknade zarade (invalidnine) koja je opredeljena rešenjem fonda PIO.

"Zalagaćemo se za očuvanje prava koja zaposleni ostvaruju iz aktuelnog i trenutno važećeg kolektivnog ugovora, tako što ćemo iscrpeti sva zakonom dozvoljena sredstva za ostvarenje interesa zaposlenih", naveli su u sindikatu Nezavisnost.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Komentari (1)

 • Mita

  Ne znam šta ste očekivali od Kineza,zemlja koja je kao komunistička sa pravima radnika gde ljudi rade kao u logoru za 100 dolara mesečno,i sve to za zapadne kompanije koje svojim radnicima na zapadu daju sva socijalna prava,a ovima u Kini nikakva prava,a ista kompanija...