Snažni rezultati Erste Banke uprkos krizi

Foto: Erste Banka

Erste banka je uprkos globalnoj zdravstvenoj krizi ostvarila dobre rezultate u 2020. godini i zabeležila rast ukupnih depozita za više od 38 odsto i kredita više od 17 odsto, navodi se u saopštenju te finansijske institucije.

Na kraju 2020. godine, stanje kredita plasiranih stanovništvu i mikro klijentima je uvećano za 16 odsto u odnosu na kraj prethodne godine, i iznosi 97,05 milijardi dinara.

U poređenju sa krajem 2019. godine, i stanja depozita stanovništva i mikro klijenata su takođe zabeležila rast za 28,2 odsto i iznose 101,32 milijardi dinara. 

Stanje kredita plasiranih pravnim licima sa krajem 2020. godine iznosi 94,15 milijardi dinara i predstavlja rast od 18,8 odsto u odnosu na kraj 2019. godine.

Stanja depozita pravnih lica rastu i beleže značajan rast za 57,4 odsto u poređenju sa krajem 2019. godine i iznose 74,27 milijardi dinara.

U pogledu operativnog poslovanja, Banka je na kraju 2020. godine ostvarila 8,1 odsto više operativnih prihoda u odnosu na isti period prošle godine, kao i rast operativnih rashoda za 9,2 odsto. 

U odnosu na isti period 2019. godine, operativna dobit Banke beleži rast od 5,4 odsto i iznosi 2,96 milijardi dinara, dok je na kraju 2019. godine Banka ostvarila 2,81 milijardi operativnog rezultata.

Ukupna neto dobit na kraju 2020. godine iznosi 1,33 milijardi dinara, što je za 50,2 odsto niži rezultat u odnosu na kraj istog perioda 2019. godine, kada je neto dobit iznosila 2,68 milijardi dinara, i u skladu je sa procenama načinjenim pri pravljenju rezervacija za potencijalne troškove rizika u okolnostima pandemije, kao i izdvajanju sredstava za prelazak na novi operativni sistem Banke. 

Na kraju 2020. godine ostvareno je 8,16 milijardi dinara dobiti po osnovu kamata, što je za 11,5 odsto više u odnosu na isti period prethodne godine, kada je taj prihod iznosio 7,32 milijardi dinara. Neto dobit po osnovu naknada i provizija je viša za 7,9 odsto i iznosi 1,91 milijardi dinara, dok je na kraju istog perioda prošle godine iznosio 1,77 milijardi dinara.

NPL je na istom nivou kao i na kraju 2019. godine i iznosi 1,4 odsto.

Broj korisnika digitalnih kanala distribucije na kraju 2020. godine je veći za 27,3 odsto u odnosu na kraj 2019. godine, tako da sada oko 380 hiljada klijenata Erste Banke koristi internet i mobilno bankarstvo. 

"Postigli smo dobre rezultate na svim svojim tržištima u godini koja je pred nas stavila izuzetne izazove. Naši operativni rezultati su ostali stabilni i naša kapitalizacija je odlična. Želimo da naši akcionari učestvuju u tim rezultatima, te ćemo zato – u skladu sa preporukom ECB – predložiti dividendu od 50 centi po akciji za 2020. na Godišnjoj skupštini akcionara i takođe ćemo rezervisati do jedan evro po akciji za potencijalnu buduću isplatu dividende", rekao je finansijski direktor (CFO) Erste Grupe Stefan Dorfler.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara