Šef kancelarije za MMF, Sebastijan Sosa FOTO: N1

Program predviđa da fiskalna politika bude usmerena ka smanjenju javnog duga na ispod 50 odsto BDP-a

Sosa: Povećanje plata i penzija u skladu sa rastom BDP-a

Šef kancelarije za MMF, Sebastijan Sosa FOTO: N1

Za povećanje penzija i plata u javnom sektoru ima dosta prostora u budžetu, i ono neće biti tako malo, ali u skladu sa rastom BDP-a, istakao je danas šef Kancelarije MMF-a za Srbiju Sebastijan Sosa.

On je predstavio novi program saradnje uz podršku Instrumenta za koordinaciju politike koji je MMF nedavno odobrio Srbiji na period od 30 meseci. Sosa je ipak istakao da će se tek razgovarati o tome koliko će biti to povećanje, kao i da se ono odnosi na 2019. godinu, te da će se detalji oko toga naći u budžetu za narednu godinu.

- MMF je saglasan da se ukine zakon o privremenom umanjenju penzija koji je bio oročen na tri godine. Slažemo se i sa planom Vlade Srbije o povećanju primanja penzionerima sa nižim zaradama. Postoje opcije da penzioneri sa najnižim primanjima ove godine dobiju povećanje, ali još nismo čuli konkretan predlog. To očekujemo u oktobru – rekao je Sosa.

Kako je naglasio, novi program predstavlja kontinuitet u odnosu na stendbaj aranžman iz predostrožnosti koji je Srbija uspešno završila u februaru 2018. godine. Cilj je održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i nastavak strukturnih i institucionalnih reformi.

Dogovoreni program predviđa da fiskalna politika bude usmerena ka daljem smanjenju javnog duga na ispod 50 odsto BDP-a, povećanju kapitalnih investicija, kao i određenom smanjenju poreskog opterećenja privrede i rada – naveo je Sosa.

 On je dodao da budžet za 2019. treba da sadrži i mere koje će podstaći rast privrede, i da je potrebno smanjiti poreske takse i naknade, što će biti podsticaj za nova radna mesta i povećanje konkurentnosti.

- Među ciljevima novog programa su i ubrzanje reforme javne uprave i Poreske uprave, a postoji predlog da se izmeni zakon o parafiskalnim nametima koji će omogućiti njihovo objedinjavanje i racionalizaciju, a time poboljšati poslovnu klimu.

Takođe, postoji i prostor za smanjenje poreza na dohodak – istakao je Sosa.

Prema rečima šefa kancelarije MMF-a, strukturne i institucionalne reforme imaju za cilj unapređenje poslovnog okruženja.

- Ove reforme fokusiraće se na restrukturiranje državnih preduzeća, finansijskih institucija i javne uprave, kao i dalje smanjenje sive ekonomije – istakao je Sosa

On je dodao da će se nastaviti sa daljim jačanjem procesa dinarizacije.

- Strategiju za dinarizaciju treba ažurirati. Ona je dala dobre rezultate jer se povećao udeo dinara u strukturi javnog duga, tako da bi dalje povećanje dinarizacije ublažilo tzv. spoljne šokove – naglasio je Sosa.

 
Tender za PKB u avgustu

On je ocenio da su makroekonomski izgledi, kratkoročno, povoljni, da se očekuje rast od bar 3,5 odsto BDP-a i suficit u budžetu. Sosa je istakao da zapošljavanje i dalje solidno raste, uz porast nominalnih zarada, da je inflacija na niskom nivou i projektovana na dva odsto do kraja 2018. godine.

Sosa je najavio i raspisivanje tendera za privatizaciju Poljoprivredne korporacije Beograd (PKB) koja se može očekivati narednog meseca. On je rekao da je u oblasti javnih predzeća u prethodnom periodu ostvaren napredak, navodeći kao primer Galeniku, kao i raspisane tendere za RTB Bor i MSK.

- MSK ne pravi gubitke, trenutno je u najsolidnijoj situaciji i Vlada Srbije je smatrala da je dobro vreme da se privatizuje. Situacija je drugačija sa Azotarom gde se nagomilavaju dugovi prema Srbijagasu i Poreskoj upravi - kaže Sosa.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara