FOTO: Pixabay

Srbija na začelju Evrope po ekonomskim slobodama

FOTO: Pixabay

Srbija se nalazi na 80. mestu na listi ekonomskih sloboda u svetu i na začelju je Evrope, a od zemalja regiona bolja je samo od Crne Gore i Bosne i Hercegovine, saopštio je Libertarijanski klub (Libek).

„Iako je relativno loše ocenjena u svim segmentima, najgore je stanje u oblasti vladavine prava", navodi se u saopštenju povodom indeksa koji je objavio kanadski libertarijanski Frejzer Institut (Fraser Institute).

Ukupan skor Srbije iznosi 6,89 što je gotovo istovetno prošlogodišnjem rezultatu od 6,88 i nešto niže od svetskog proseka. Zbog procesa prikupljanja podataka, indeks se odnosi na 2017. godinu. 

Iako se Srbija pomerila sa 84. na trenutno 80. mesto, ovo se dogodilo usled promena kod drugih država, a od evropskih zemalja lošije su rangirane samo Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Ruska Federacija, Moldavija i Ukrajina, dodaje se u saopštenju.

Srbija i dalje ima veoma loše rezultate u oblasti vladavine prava, a pre svega su loše ocenjeni nezavisnost sudstva, nepristrasnost u sudskom postupku, te poštovanje imovinskih prava i izvršenje ugovora usled sporih i skupih sudskih procedura. Loš rezultat i dalje je evidentan i u oblasti poslovne regulacije.

„Čak i u oblastima gde je Srbija relativno visoko kotirana, kao što je Sloboda u međunarodnoj trgovini, ostaje niz problema: Srbija još uvek nije članica STO (kao jedina evropska zemlja uz BiH i Belorusiju) dok propisi koji se tiču tehničkih standarda još uvek nisu u skladu sa evropskim pravilima, a carinska uprava koristi zastarela tehnička rešenja, uz brojne spore procedure", navodi Libek.

Na vrhu indeksa nalaze se Hong Kong (8,91) i Singapur (8,69), a prate ih Novi Zeland (8,50), Švajcarska (8,40), Sjedinjene Američke Države (8,20), Irska (8,13), Velika Britanija (8,09), Kanada (8,08), Australija (8,07) i Mauricijus (8,05).

NAPOMENA: Ovaj tekst je ispravljen 12.9.2019. godine u delovima koji se odnose na rang Srbije na listi ekonomskih sloboda - Srbija se nalazi na 80, a ne 81. mestu.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara