Srbiji potrebno više sudija za kažnjavanje ekoloških prestupa

Foto: Pixabay

Rešavanje ekoloških problema predstavlja deo procesa evrointegracija, poručuju učesnici panela "Životna sredina i vladavina zakona" koju su organizovali Fondacija Hajnrih Bel i kancelarija Saveta Evrope u Beogradu. Kako naglašavaju, Srbiji je potrebno više sudija koje se bave ekološkim pravom, jer ekološki kriminal lako prerasta u organizovani kriminal.

Sudija Dušan Dakić, iz Osnovnog suda u Novom Sadu, koji je i član Foruma sudija Evropske unije za životnu sredinu podseća da Član 74. Ustava Srbije garantuje pravo na zdravu životnu sredinu.

Kako ocenjuje, u Srbiji je problem i što nije ratifikovana Evropska konvencija o krivičnoj i pravnoj zaštiti životne sredine, koja je doneta 1998. godine.

"U toj konvenciji se precizno navodi obaveza da se uskladi politika kažnjavanja u oblasti životne sredine. Ona podrazumeva novčane i zatvorske kazne za zagađenje", kaže Dakić.

Prema njegovim rečima ta evropska konvencija je važna i zbog toga što je prvi put u krivičnom pravu prepoznala učešće nevladinih organizacija i udruženja građana kao zainteresovanih strana u nekom sudskom postupku koji se vodi zbog zagađenja životne sredine.

Dakić podseća da su u Srbiji retki sudski postupci u poblasti ekologije koji imaju veliku medijsku pažnju, osim u slučajevima kada se sudi zbog zlostavljanja životinja.

Prema njegovom mišljenju problem je što veliki zagađivači ne mogu da budu obuhvaćeni krivičnim gonjenjem, kao i što često od samih ispektora zavisi da li će neki postupak imati sudski epilog.

DRŽAVA MORA DA POSLUŠA PROFESIONALCE U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Dodaje i da je problem što se zagađenja u Srbiji uglavnom tretiraju kao privredni prestupi, kao i činjenica da je oblast zaštite životne sredine u našem zakonodavstvu "izuzetno fragmentirana".

Dakić objašnjava da sudije često moraju "da nauče" niz zakonskih definicija o vrstama otpada i mnogih drugih termina i problem akoji se koriste u sudskoj praksi. To kako naglašava, predstavlja niz pravnih pitanja za sudiju koji vodi postupak i otežava čitav proces.

Dakić podseća da Austrija Belgija Danska Švedska Španija imaju sud koji se bavi krivičnim felima iz obasti zaštite životne sfedine. Smatra da je kriminal u oblasti ekologije jako razvijen, kao i da lako dobija oblik organizovanog kriminala jer je veoma profitabilan. Ekološki kriminal je kako napominje jedno o prioritetnih pitanja u EU.

"Voleo bih kada bi u budućnosti imali više specijalizovanih sudija za ovu oblast, postoje države u kojima se sudije bave isključivo ekološkim kriminalom", napominje Dakić.

Ana Bareira Lopez iz Međunarodnog instituta za pravo i ekologiju u Madridu kaže da neretko pored kompanije, čak i same države ili neke regionalne vlasti u njima ne poštuju zakone iz oblasti zaštite životne sredine. Kako naglašava u tome ni EU nije izuzetak.

Problem sa sprovođenjem zakona u oblasti ekologije, kako napominje, postoji i zbog toga što mnoge državne uprave nemaju dovoljno resursa za formiranje inspekcijskog nadzora i kontrole.

Prema njenim rečima, u EU se stalno donose i menjaju zakoni, ali je veliko pitanje kako se oni sprovode. Ocenjuje i da se sudski procesi sprovode tek onda kada dođe do štete i zagađenja životne sredine.

EKOLOGIJA JESTE POLITIČKO PITANJE OD TOGA NE TREBA BEŽATI

Aleksandar Kovačević iz Energetske zajednice, podseća da je odlukom iz 2006. EU zajedno sa balkanskim državama postala potpisnica Ugovora o Energetskoj zajednici koji je tek 2011. godine dobio veći značaj jer je tada postao obaveza u procesu pristupanja EU.

Odredbe iz tog ugovora tako su, kako navodi Kovačević, postale deo pristupnih ugovora EU Bugarske, Rumunije i Hrvastke. U njihovim ugovorima o evropintegraciji odredbe Ugovora o Energetskoj zajednici praktično su prepisane, "kao u ogledalu".

Sledeća po važnosti je kako objašnjava deklaracija EU koja je prošle godine usvojena u Sofiji, u kojoj se ponavlja sve što nije ispunjeno a navedeno je kao obaveza prilikom formiranja Energetske zajednice.

Dodaje da zbog toga sada postoje veliki problem kako da se ispune obaveze, smanji energetsko siromaštvo, zatvore velika ložišta, postigne energetska efikasnost i više koriste obnovljivi izvori energije.

Čedomir Savković

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara