FOTO: N1

Stefanović: Januarska plata u MUP-u biće veća za devet odsto

FOTO: N1
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je danas da će od 10 milijardi dinara više u budžžetu za njegovo ministarstvo, imati koristi svi koji su u tom ministarstvu zaposleni, a da će najveći deo tog novca ići na povećanje plata.

"Ovo je još jedno ispunjeno obećanje, počev od januarske plate koja će biti veća za oko devet posto. To je dobro za sve pripadnike jer smo na tome insistirali od prvog dana - da pokažžemo da poštujemo rad ljudi koji uvek brinu o našoj bezbednosti i izlažžu riziku svoj žživot", rekao je Stefanović gostujući na RTS-u.

Ministar kažže da njegov posao mora biti da se bori za te ljude i najavljuje da će u 2019. godini sredstva biti uložžena i u poboljššanje uslova rada policajaca, kao ššto je nabavka informatičke opreme, novih vozila, helikoptera, uniformi...

Posebno je ukazao da se ljudi koji rade na suzbijanju narko trafikinga bave najsložženijim i najtežžim poslom unutar kriminalističke policije jer, kako objaššnjava, rade sa ljudima koji su veoma opasni, dobro umrežženi i ne prezaju ni od čega.

"Oni moraju godinama da ulažžu u znanje. Tu žželimo da postignemo novu prednost - da tim ljudima, ulažžući u njih, damo sve što je potrebno kroz obuku, ali i kroz brigu o njima. Naš posao je da brinemo o njima, o njihovim porodicama, o njihovom socijalnom stanju i stanovima, a njihov posao će biti samo da brinu o hapššenju kriminalaca", rekao je ministar uz zaključak da je držžava, zahvaljujući predsedniku i vladi, na dobrom putu da takvu vrstu sistema uspostavi.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara