Tenderi za lekove: Najviše novca za nabavku laboratorijskih životinja

Foto: Pixabay

Šest tendera koje je od ukupno 29 u poslednjih godinu dana raspisala Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije imalo je procenjenu vrednost veću od pet miliona dinara, a na svakom je u proseku učestvovalo po devet firmi, prenosi portal Tenderilive.

Najveća pojedinačna vrednost ponude u posmatranom periodu iznosila je 22,32 miliona dinara, a uputila ju je kompanija "Charles river laboratories" u javnoj nabavci laboratorijskih životinja. 

Ta firma je učestvovala i u nabavci nabavku hrane i prostirki za laboratorijske životinje, a ukupna ponuda za ta dobra iznosila je 1,48 miliona dinara.

Nabavljale su se štampane knjige, proizvodi stočarstva, lova i ribolova, računarska oprema, programerske usluge, oglašavanje, seča drva, popravke i održavanja, hemijski proizvodi, čišćenje, hartije sa suvim žigom.

Najbolji rezultat na tenderima naručioca ostvarila je kompanija "S&T Serbia" iz Beograda sa četiri upisane pobede od isto toliko učešća, za programerske usluge i sa ukupnom vrednoću od 6,422 miliona dinara.

TENDERI: TRENUTNO JEDAN OD NAJSKUPLJIH ZA PRIPREMU GROBLJA KUĆNIH LJUBIMACA

"Binova Solutions" iz Vršca dostavila je tri pobedničke ponude i to na tenderima za nabavku laboratorijske opreme i materijala, kao i softvera za laboratorijsku opremu.

"Ekoenergetika" iz Beograda, sa ponudom vrednom 2,893 miliona dinara osvojila je tender za zamenu grejnih instalacija oznaka, a procenjena vrednost bila je pet miliona dinara.

Za čišćenje prostorija, laboratorija i dvorišta Agencije tendere su dobili firma "Coopservice BMK" iz Stare Pazove sa ponudom od 17,901 miliona i kompanija “Goodhouse” iz Beograda sa ponudom od 18,170 miliona dinara.

Naučni institut za veterinarstvo iz Novog Sada je za ispitivanja uzoraka ponudio 1,330 miliona dinara i dobio tender.

"Remondis medison" iz Zrenjanina je pobednik tendera za nabavku usluga zbrinjavanja opasnog otpada, gde je pobedila ponuda od 1,351 miliona dinara.

Firma "P Print" iz Ralje je osvojila tender za izdavanje stručne publikacije Nacionalni registar lekova za 2021. godinu, za šta je ponudio 830 hiljada dinara, kao i za izdavanje stručne pubikacije Farmakoterapijski vodič broj 7, za iznos od 4,2 miliona dinara.

Beogradski "Iqnet" je dobio tender za održavanje poslovnog informacionog sistema PIS, a ponuda je glasila na iznos od 3,475 miliona dinara.

Među ponuđačima koji nisu uspeli da se upišu na listu pobednika tendera između ostalih našle su se i firme "Direct link" iz Beograda, "Kemis" iz Valjeva i "Uni-Chem" iz Beograda.

OGLAŠAVANJE U MEDIJIMA

Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije je za oglašavanje u dnevnim novinama opredelio 2 miliona dinara, a za te usluge isto toliko je i ponudila “Medijska mreža” iz Beograda koja je i osvojila taj tender.

Prema podacima portala Media ownership monitor Srbija, to preduzeće izdaje dnevne novine pod nazivom "Srpski telegraf", koje su prošle godine najviše kršile Etički kodeks, ali su kako se dodaje i pored toga dobijale novac iz lokalnih samouprava.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara