Transparentnost Srbija: Obrisati nezakonite zastupnike javnih preduzeća iz registra

Foto: Pixabay

Organizacija Transparentnost Srbija saopštila je da je podnela predlog za brisanje nezakonitih zastupnika javnih preduzeća iz registra, jer od njih 34 u državnom vlasništvu samo devet ima direktore izabrane na konkursu, kao što nalaže zakon, dok su u 22 na čelu vršioci dužnosti, a za tri nije bilo moguće utvrditi u kojem je statusu direktor.

Od 22 slučaja "v. d. stanja" (13 javnih preduzeća i devet akcionarskih društava ili društava sa ograničenom odgovornošću), u čak 19 je istekao mandat vršioca dužnosti direktora, koji je zakonom ograničen na najduže 12 meseci. 

"Sve odluke i ugovori potpisani od strane tih 19 građana koji nezakonito rukovode javnim preduzećima posle isteka mandata su ništavi, što je već utvrđeno najmanje jednom sudskom presudom. U tom predmetu je zaposleni dobio spor protiv JP 'Pošte Srbije', jer je rešenje protiv njega doneto na osnovu pisanog ovlašćenja v.d. direktorke kojoj je istekao mandat", navodi se u saopštenju.

Dodaje se i da navedeno nezakonito stanje "može doneti nesagledive štetne posledice", zbog čega su Ministarstvu privrede podeneli predlog da su u tih 19 preduzeća izvrši nadzor, da se o tome obavesti Vlada Srbije i da se pokrene postupak za izbor direktora, kao i da se obaveste drugi nadležni organi o potrebi inspekcijskog nadzora nad aktima koja su doneli neovlašćena lica i "njihovog proglašavanja ništavim".

Transparentnost Srbija je takođe dostavila Agenciji za privredne registre inicijativu da pokrene postupak promene podataka o zastupnicima javnih preduzeća u registru i na taj način, kako saopštavaju, "spreči dalje nastupanje štetnih posledica koje netačni podaci mogu proizvesti u pravnom poretku i prometu".

O imenovanjima direktora i v.d. direktora svih 34 preduzeća u periodu od 2012. godine, kada je usvojen Zakon o javnim preduzećima kojim su javni konkursi za izbor direktora postali obavezni do danas, Transparentnost je prikupila detaljne podatke.

U nekim od preduzeća od tada nije okončan nijedan konkurs i imaju vršioce dužnosti već sedam ili osam godina, a rekord drži JP Putevi Srbije u kome v.d. status traje devet godina.

Prema podacima koje je prikupila Transparentnost, u 19 preduzeća nisu okončani konkursi koji su raspisani 2017. godine, prvi čemu su u šest od njih konkursi raspisivani i 2013. i takođe nikada nisu okončani, u jednom nije završen konkurs iz 2015. pre raspisivanje novog, a u šest preduzeća je konkurs iz 2016. ostao bez epiloga pa je raspisan novi, koji takođe nije rezultirao imenovanjem direktora.

Na spisku javnih preduzeća koja trenutno nemaju zakonite direktore ili vršioce dužnosti su Nacionalni park "Đerdap", Državna lutrija, EPS, ETV, Nacionalni park "Fruška gora", Nacionalni park "Kopaonik", Koridori Srbije, Mreža most, Nuklearni objekti Srbije, Pošta Srbije, Putevi Srbije, PEU Resavica, Srbija kargo, Srbija voz, Srbijagas, Srbijašume, Nacionalni park "Stara planina", Nacionalni prak "Uvac" i Železnice Srbije.

Za JP "Šar planina" nije bilo moguće utvrditi u kakvom je statusu čelni čovek, ali sudeći po dostupnim podacima ni ono nema zakonitog direktora, ukazuje se u saopštenju.

Vršioci dužnosti rukovode i preduzećima Transnafta, Infrastrukture železnice Srbije i Tvrđava "Golubački grad", ali njihov mandat još nije istekao.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara