TS: Nije objavljen ugovor sa Vansijem, već samo neki podaci

Premijerka Srbije Ana Brnabić ranije je rekla da se ugovor sa Vansijem o koncesiji za aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu, u formi u kojoj je to moguće, može videti na sajtu Ministarstva finansija, ali Transparentnost Srbije danas navodi da to nije tačan podatak.

"Ugovor sa 'Vansijem' objavljen na sajtu u formi u kojoj u ovom trenutku može da se objavi, na sajtu Ministarstva finansija, mislim Komisija za javno-privatna partnerstva. Dakle, svi osnovni elementi ugovora su objavljeni", rekla je Brnabić u četvrtak u Skupštini Srbije odgovarajući na poslanička pitanja.

TS navodi da mesto objave nije tačno, jer ugovora nema na sajtu Ministarstva, ni na sajtu Komisije, ali da su neki podaci o ugovoru objavljeni na Portalu javnih nabavki u okviru zbora dokumenata o koncesiji "Javno privatno partnerstvo - koncesija za aerodrom 'Nikola Tesla' - dokumenti 2017/2018".

"Među šest objavljenih dokumenata ne nalazi se sam ugovor sa aneksima, ni u celini, ni u delovima, već samo pojedine informacije unete u odgovarajuće obrasce", navodi se u saopštenju.

Kako navodi TS u dokumentu "Podaci o ugovoru" vredno je to što je svih 25 priloga ugovora popisano po nazivu, kao i to što su poimence određeni prilozi za koje se kaže da se "smatraju poverljivim" zato što sadrže podatke o ličnosti i poslovne tajne, što se odnosi na pet dokumenata.

"Iz toga se može zaključiti da preostalih 20 priloga ne predstavlja poslovu tajnu i da se već sada mogu objaviti, ali to ipak nije učinjeno", navodi TS.

Kao poverljivi su označeni dokumenti pod nazivom "osiguranje", "finansijski model", "zaposleni koji prelaze", "ugovori koji se prenose" i "ugovor o tehničkim uslugama", sa druge strane, tajnu ne predstavljaju dokumenti "ponuda", "obavezni radovi", "ključni indikatori poslovanja i kazne zbog ključnih indikatora poslovanja", navodi TS.

Kako se navodi, Srbija i AD Aerodrom Nikola Tesla, preuzeli su na sebe obavezu da pomognu privatnom partneru u prikupljanju informacija u vezi sa poslovanjem Aerodroma, da pomognu u prikupljanju svih potrebnih saglasnosti, "da poštuje izjave i garancije iz člana 7. Ugovora" (koji nije objavljen), da snosi troškove prenamene poljoprivrednog u građevinsko zemljište, da obezbedi pristup zemljištu, raspoloživost komunalnih i drugih mreža i slično.

Iz objavljenih podataka takođe se vidi i ukupna visina investicije.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara