Tužba od 300 miliona evra protiv Srbije zbog trgovačkog centra u Beogradu

Nova ekonomija

Kompanija BRIF TRES i njeno zavisno društvo BRIF T-C dostavili su tužbu protiv Srbije vrednu 300 miliona evra pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova zbog spora koji je usporio izgradnju trgovačkog centra u Beogradu, saopštili su njihovi zastupnici iz Advokatske kancelarije Stanković.

Kako se ističe, spor se tiče dugoročnog ugovora o zakupu koji je BRIF T-C potpisao sa Vladom Srbije 2004. godine nakon tenderskog postupka – u skladu sa kojim su se investitori obavezali da na lokaciji ranije deponije na reci Dunav izgrade moderan trgovački kompleks. U skladu sa uslovima zakupa, privredno društvo BRIF T-C bi rukovodilo trgovačkim centrom kada bude izgrađen.

Privredna društva BRIF tvrde da su investirala značajna sredstva u pripremne radove koji su bili neophodni na lokaciji, ali su im njihova ulaganja oduzeta usled niza postupaka i propusta nadležnih organa u Srbiji.

Za kazne i penale iz budžeta Srbije 200 miliona evra

- Treće lice je naime, podnelo konkurentski zahtev 2007. godine u pogledu jedne parcele zemljišta na čijem uređenju su privredna društva radila u skladu sa uslovima zakupa. To je dovelo do niza upravnih postupaka i na kraju do sudskog postupka koji se tiče zakonitosti inicijalnog tenderskog postupka. Sudski postupak je i dalje u toku – saopštili su njihovi zastupnici.

Kako navode, u isto vreme je katastar nepokretnosti u Srbiji odbio da upiše pravo zakupa privrednih društava BRIF u vezi sa zemljištem – sprečavajući ih da obezbede neophodno finansiranje za nastavak projekta.

- Obaveštenje o sporu je predato u julu 2019. godine u skladu sa Bilateralnim sporazumom o zaštiti investicija koji je Srbija potpisala sa Ekonomskom unijom Belgije i Luksemburga, ali strane nisu uspele da postignu mirno rešenje spora. 

Privredna društva BRIF tvrde da njihova potraživana iznose približno 300 mil EUR – kažu iz Advokatske kancelarije Stanković i dodaju da je Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova 27. aprila registrovao tužbu koju je dostavilo privredno društvo BRIF TRES i njegovo zavisno društvo BRIF T-C.

Iako su oba BRIF pravna lica registrovana u Beogradu, tužba je, kako navode, predata u skladu sa Bilateralnim sporazumom o zaštiti investicija koji je Srbija potpisala sa Ekonomskom unijom Belgije i Luksemburga.

- Po shvatanju publikacije Global Arbitration Review, privredna društva BRIF se oslanjaju na taj sporazum budući da njihovo matično društvo ima sedište u Luksemburgu – kažu zastupnici.

BRIF TRES zastupaju advokati iz četiri firme: White&Case u Parizu, luksemburška firma CAS, Advokatska kancelarija za parnice i arbitražu Oplus sa sedištem u Parizu i advokati iz kancelarija Stanković u Beogradu.

Srbija ima tri  spora pred Međunarodnim centrom za rešavanje investicionih sporova. Detaljniji podaci o jednom od njih su nedavno objavljeni - tužba vredna 67 mil EUR koju su podneli kanadski investitori zbog navodne eksproprijacije farme mleka – nakon što je Međunarodni centar za rešavanje investicionih sporova objavio nekoliko dokumenata iz ovog predmeta u februaru.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Komentari (1)

  • eks

    Ne znam ko stoji iza tog društva, ali pretpostavljam da su neki "prijatelji" DOSovaca , koji su tada bili na vlasti. Nije mi jasno zašto su čekali tako dugo, ali ako treba da se plati (kažem "ako" jer ne verujem tim medjunarodnim antisrpskim sudovima) neka im plate DOSovci, koji su tada bili na vlasti .