Foto: Pixabay

U Srbiji se navodnjava manje oranica, a troši sve više vode

Foto: Pixabay
U Srbiji je tokom prošle godina za navodnjavanje potrošeno 67,7 miliona kubika vode, oko 24% više nego 2018. godine, iako se navodnjavana površina u istom periodu smanjila za 0,2%.

U podacima koje je objavio Republički zavod za statistiku se navodi da se najviše vode za te namene crpelo iz vodotokova (nešto više od 90%), dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija ili iz vodovodne mreže.

Oranice i bašte su sa 94,9% imale najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci (sa 4,5%) i ostale poljoprivredne površine (sa udelom od 0,6%).

Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanjem. Od ukupne navodnjavane površine orošavanjem se navodnjavalo 92,3% površine, kapanjem 7,6% površine, a površinski se navodnjavalo svega 0,1% površine.

PROČITAJTE JOŠ:


Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara