FOTO: Pixabay

U Strazbur prošle godine stiglo 2.128 tužbi iz Srbije

FOTO: Pixabay
Evropski sud za ljudska prava je tokom 2018. godine iz Srbije primio 2.128 tužbi, što je 1,5 puta više nego 2017.

Gledano po glavi stanovnika, građani Crne Gore, Srbije i BiH su među onima koji su se u 2018. godini najviše žalili Sudu u Strazburu. Najmanje tužbi u istom periodu stiglo je iz Velike Britanije, Danske, Nemačke i Irske.

U godišnjem izveštaju Evropskog suda za ljudska prava navodi se da je u slučaju prijava iz Srbije njih 1.224 prošle godine nije prihvaćeno, odnosno da je odbačeno, a da su presude su donete u 45 predmeta. 

Neki od 45 predmeta objedinjeni su jednom presudom, tako da je po tužbama iz Srbije u Strazburu tokom 2018. godine izrečeno ukupno 13 presuda, od kojih je u 12 slučajeva ustanovljen najmanje jedan prekršaj Konvencije o ljudskim pravima. 

Najviše presuda doneto je po tužbama iz Ruske Federacije (238), Turske (140) i Ukrajine (86). 

Pravo na pošteno suđenje, zabrana torture i nehumanog tretmana kao i pravo na slobodu i bezbednost predstavljaju tri oblasti u kojim je Sud u Strazburu najčešće nalazio povredu prava tokom 2018. godine. 

Poslednji izveštaj Evropskog suda za ljudska prava ukazuje da je ukupan broj novopodnetih predmata u 2018. godine pao za 32 procenta u odnosu na prethodnu godinu, sa 63.350 na 43.100. 

To se objašava smanjenim brojem tužbi podnetih prvenstveno iz Turske, Rumunije i Mađarske. 

Sud za ljudska prava u Strazburu je od 1959. godine (kada je osnovan) do 2018. godine doneo 173 presude po predmetima iz Srbije. Najčešće ustanovljni prekršaji odnosili su se zaštitu imovinskih prava i dužinu sudskih procedura. 

Trenutno se pred Sudom u Strazburu nalaze 1.793 tužbe iz Srbije, što Srbiju svrstava među deset evropskih država s najvećim brojem ”slučajeva na čekanju”.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara