Transparentnost Srbije ukazuje na nezakonitosti

Transparentnost Srbija

Ugovor sa kompanijom Tašjapi potpisan bez tendera, suprotno dogovoru s EU

Transparentnost Srbije ukazuje na nezakonitosti
Transparentnost Srbija (TS) danas je ukazala da Srbija u Poglavlju 5 u pregovorima sa Evropskom unijom koje je već otvoreno, a odnosi se na javne nabavke i javno–privatna partnerstva, čini suprotno onome što je dogovoreno, i ugovora radove bez tendera.

"Jedan od tri prioriteta u tom poglavlju jeste da međudržavni sporazumi koji su zaključeni sa trećim državama i njihova primena ne budu neopravdano ograničavajući po konkurenciju i da budu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i pravnim tekovinama EU", podsetila je TS i navela da Srbija veliki deo svojih infrastrukturnih projekata realizuje upravo na osnovu međudržavnih sporazuma kojima se konkurencija svodi na unapred odabranu firmu iz zemlje koja daje kredit za takve radove.

Takvo ugovaranje velikih poslova, po oceni te organizacije, ima negativne efekte po EU integracije, a još veće po javne finansije Srbije.

"Odsustvo konkurencije, po tržišnim zakonitostima, dovodi do porasta cene koja se plaća za takve radove ili umanjenja njihovog kvaliteta. Građani Srbije ni u jednom slučaju dosadašnjih aranžmana te vrste nisu dobili celovito i argumentovano obrazloženje u kojem bi bile na uporediv način predstavljene eventualne koristi od kreditnih aranžmana naspram štete koja će nastupiti zbog odsustva konkurencije", istakla je TS.
  
Navedeno je da je najnoviji slučaj te vrste potpisivanje komercionalnog ugovora za projektovanje i izgradnju deonica autoputa Beograd-Sarajevo između resornih ministara Turske i Srbije, odnosno predstavnika turske kompanije Tašjapi Emrulaha Turanlija i vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća "Putevi Srbije" Zorana Drobnjaka.

"Zoran Drobnjak je vršilac dužnosti direktora već oko sedam godina. I raniji i sadašni Zakon o javnim preduzećima ograničavaju mogućnost da se isto lice imenuje na tu funkciju najviše dva puta. Ranije je taj status bio ograničen na dva šestomesečna mandata, a po sadašnjem zakonu na dva jednogodišnja. Stoga je sporna i validnost bilo kojeg ugovora ili drugog dokumenta koji on zaključi u ime ovog javnog preduzeća", smatra TS.

Kako je podsetila TS, potpisivanje ugovora o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo je deo okvirnog sporazuma Vlade Srbije i turske kompanije "Tašjapi" o saradnji na projektima infrastrukture, koji je zaključen u septembru 2018.

Tada je najavljeno da se sporazum odnosi na tri projekta obnovu puta Novi Pazar – Tutin, dužine 22,5 kilometara, koja će koštati najmanje 20 miliona evra, i za dva kraka autoputa Beograd – Sarajevo na teritoriji Srbije: Kuzmin – Sremska Rača, od 17 kilometara, procenjene vrednosti 210 miliona evra, i Požega – Užice – Kotroman, od 60 kilometara, procenjene vrednosti 830 miliona evra.

Srbiju bi, po rečima ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorane Mihajlović izgradnje autoputa Beograd–Sarajevo trebalo da košta 1,05 milijardi evra.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

Pročitajte još

pošaljite komentar

Nema komentara