Uputstvo za početak škole: Maska obavezna, roditelji da mere temperaturu deci

Pixabay

Decu, roditelje i nastavnike kad krenu u školu čeka niz novih obaveza i pravila ponašanja koja se odnose na držanje distance, nošenje maske, higijenu i organizaciju nastave, piše Blic koji prenosi upustvo Ministarstva prosvete.

Držanje distance

*Fizička distanca je najmanje 1,5 metara.

* Boravak u učionicama treba da bude sa najviše 15 đaka na četiri metra kvadratna po detetu i po jedno dete u svakoj klupi.

* Preporučuje se da učenici ne menjaju učionice, odnosno da se nastava za jedan razred odvija u istoj učionici.

* Potpuno obustaviti sve aktivnosti kod kojih je moguće pojačano stvaranje aerosola što znači primera radi da na fizičkom nema kolektivnog sporta, a za individualne sportove (gimnastika i sl.) treba proveriti uslove (veličina sale, mogućnost prirodne ventilacije i sl.)

* Nastavu fizičkog vaspitanja organizovati na otvorenom kada god je to moguće i realizaciju nastavnog programa tako da se izbegne bliski kontakt odnosno održi fizička distanca od najmanje dva metra u svim pravcima. Ukoliko se časovi organizuju u sali za fizičko obezbediti nastavni program koji će omogućiti održavanje fizičke distance. 

Ukoliko sala ima dva ulaza iskoristiti ih za podelu učenika u grupe u cilju smanjenja gužve. -Pre i posle svakog časa neophodno je dezinfikovati zajedničke predmete (sprave, lopte i sl.), očistiti/oprati salu i provetriti je.

*Savetovati učenike da ne stvaraju gužvu u svlačionicama već da budu strpljivi i sačekaju svoj red prema instrukciji nastavnika tako da se obezbedi četiri metra kvadrtna po učeniku.

* U periodu neposredno pre i posle nastave i između školskih časova (mali i veliki odmor) u školi i dvorištu škole ne stvarati gužve.

* Osobe koje dovode decu u školu ne ulaze u školu već decu prate do ulaza u školsku zgradu ili do kapije školskog dvorišta gde decu mlađeg uzrasta preuzima dežurni učitelj i obavezno nose zaštitnu masku tako da pokriva nos, usta i bradu.

* Organizovati korišćenje toaleta tako da u toalet ulazi onoliko dece koliko kabina ima, a da se ispred toaleta čeka u redu sa poštovanjem fizičke distance od najmanje jednog metra.

* Ne sprovoditi proslave u objektu (priredbe), kao ni organizovane grupne posete mestima gde se očekuje okupljanje većeg broja osoba, izlete i dr.

Nošenje maski

* Školsko nastavno i nenastavno osoblje sve vreme boravka u školi treba da nose maske.

* Masku učenik treba da nosi pri ulasku u školu pa sve do dolaska do svoje klupe.

* Maska se obavezno koristi i prilikom odgovaranja i svakog razgovora.

* Maska se obavezno koristi i prilikom bilo kojeg kretanja van klupe, prilikom odlaska na odmor ili toalet.

* Preporučuje se da učenici sve vreme boravka u školi nose masku, ali ona se može odložiti u periodu kada učenik sedi u svojoj klupi i sluša nastavu.

* Tokom boravka u školi moguće je da se koristi bilo koja maska (hirurška, epidemiološka ili platnena), ali ona treba da se koristi na ispravan način tako da pokriva nos i usta.

Redovno pranje ruku

* Кako? Higijenski ispravnom vodom za piće i sapunom u trajanju od najmanje 20 sekundi ili upotrebom dezinfekcionog sredstva na bazi 70 odsto alkohola. Dezinfekcija ruku sredstvima na bazi 70 odsto alkohola ne može zameniti pranje ruku vodom i sapunom ukoliko su ruke vidno zaprljane.

* Obavezno pri ulaska u školu, pre jela, posle odlaska u toalet, pre spremanja hrane, nakon obavljanja respiratorne higijene (istresanje nosa, kašljanja u maramicu itd.), posle igre (npr. posle velikog odmora, posle časa fizičkog vaspitanja) i maženja životinja, kada su vidno zaprljane, nakon izlaska iz škole i uvek kada postoji potreba.

*  Na svim ulazima u školu i na izlazu iz fiskulturne sale postaviti dezinfekciona sredstva na bazi 70 odsto alkohola (koristiti uz obavezni nadzor nastavnika/dežurnog nastavnika). Na svim uređajima za pranje ruku postaviti tečni sapun (npr. toaleti, učionice)

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Komentari (2)

  • profesor

    Ministarstvi prosvete prebacilo na krizni štab, krizni štab na direktore, direktori na odeljenjske stareśine, odeljenjske stareśine na roditelje . Baš profesionalno

  • todor

    Roditelji, na Vama su da preduzimate mere! Za spas naše dece! Ali prave mere!