Uskoro vaučerizacija obuke za nezaposlene

Foto: Pixabay

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisaće Pilot obuku za tržište rada na osnovu vaučera, što predstavlja novi sistem dokvalifikacije za nezaposlene bez završene srednje škole. Programom će se testirati nov način organizovanja i sprovođenja obuke za tržište rada, radi unapređenja dostupnosti obuke nezaposlenima i unapređenja efekata njihove obuke, navodi se u Službenom glasniku.

Pilot obuka se sprovodi za 200 nezaposlenih osoba bez završene srednje škole, koje se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZZ).

NSZZ će u javnom pozivu za podnošenje prijave naknadno objaviti katalog obuka koje se realizuju na osnovu vaučera, kao i lokacije na kojima se realizuju.

Obuke iz kataloga obuka su razvrstane u dve grupe, prema nivou složenosti obuka.

Maksimalna vrednost vaučera se određuje prema nivou složenosti obuke i ne može biti viša od 40.000  dinara sa PDV za obuke iz prve grupe složenosti, odnosno 80.000 dinara sa PDV za obuke iz druge grupe složenosti, po obuci za jednog Polaznika obuke.

Obuku će sprovoditi javno priznati organizator aktivnosti obrazovanja odraslih, srednja stručna škola ili nosilac poslova profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom ukoliko se u obuku uključuju nezaposlene osobe sa invaliditetom.

Uslovi koje te obrazovne institucije trebaju da ispune su da one: 

  • obuku organizuje u realnom okruženju;
  • samostalno organizuje obuku bez angažovanja podizvođača odnosno drugih izvođača obuke;
  • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u zakonskim rokovima;
  • u poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate Narodne banke Srbije;
  • polaznika obuke može da uključi u obuku u roku od 15 dana od dana prijema vaučera.

Na osnovu izdatog vaučera, polaznik obuke ima pravo da izabere izvođača obuke sa liste, shodno mestu prebivališta ili najbližem mestu na području filijale biroa za nezaposlene u kojoj je prijavljen.

Selekciju i izbor Polaznika obuke vrši NSZZ na osnovu izvršene procene zapošljivosti i utvrđenog individualnog plana zapošljavanja.

Polaznik obuke ostvaruje pravo na mesečnu novčanu pomoć u visini utvrđenoj Programom rada Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu, a ima pravo i na mesečne troškove prevoza za dolazak i odlazak sa obuke.

Polaznik obuke ostvaruje pravo na uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

Sredstva za realizaciju Pilot obuke obezbeđena su u Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2021. godinu, a njeno sprovođenje prate Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i NSZZ.

Novu ekonomiju možete pratiti na mrežama:

pošaljite komentar

Nema komentara